Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Nederland
Vandaag tot 18:00 uur geopend

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn staat bij Blijdorp hoog in het vaandel. Dierenwelzijn is cruciaal voor succesvolle fokprogramma’s en het kunnen uitvoeren van gedegen, bruikbaar onderzoek. Voor onze bezoekers is het leerzaam om gezonde dieren met natuurlijk gedrag te kunnen zien. Bovendien ziet Blijdorp dierenwelzijn als voorwaarde voor ons handelen.

Door jarenlange ervaring, voortdurend onderzoek en kennisuitwisseling met collega-dierentuinen, leren we steeds meer over het welzijn van onze dieren. Daarmee verkrijgen we ook continu nieuwe inzichten in hoe we dit kunnen verbeteren. Het gesprek over dierenwelzijn is altijd in beweging en is daardoor nooit klaar.

Dierenwelzijn voor natuurbehoud

Blijdorp neemt haar zorgplicht voor de dieren zeer serieus. Onze dierverzorgers zetten zich elke dag in voor de dieren waar zij om geven. Ook is dierenwelzijn onlosmakelijk verbonden met de missie van Blijdorp: het beschermen van de natuur.

Dierenwelzijn is belangrijk voor de vele fokprogramma’s met bedreigde diersoorten waar Blijdorp aan bijdraagt. Een dier dat zich op z’n gemak voelt, zal zich succesvoller voortplanten. Goed dierenwelzijn zorgt daarnaast ook voor een natuurlijke fysiologie en leidt tot het vertonen van gezond, soorteigen gedrag. Dit is onmisbaar voor gedegen onderzoek ten behoeve van natuurbehoud, maar ook om onze bezoekers actieve dieren in hun biotoop te laten zien en zo onze natuurbehoudsboodschap over te brengen.

Dierenwelzijn in Blijdorp

Dierenwelzijn is een thema dat door de aderen van de hele organisatie stroomt en structureel wordt onderzocht, kritisch wordt besproken en waar nodig wordt verbeterd. Het wordt altijd in acht genomen bij nieuwe projecten en tijdens evenementen binnen Blijdorp.

Medewerkers van Blijdorp blijven daarnaast door middel van (inter)nationale congressen op de hoogte van de laatste inzichten en passen deze actief toe binnen Blijdorp. Ondertussen worden inzichten die door ervaring en onderzoek binnen Blijdorp worden verkregen ook structureel gedeeld met collega-dierentuinen.

Tot slot is dierenwelzijn één van de thema’s waarop Blijdorp continu wordt gecontroleerd door de accrediterende organisaties waar wij lid van zijn, zoals de NVD (Nederlandse Vereniging van Dierentuinen) en EAZA (European Association of Zoos and Aquaria).

Meer natuurbehoud >