Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Nederland
Vandaag tot 18:00 uur geopend
Dierennieuws
5 april 2023

GORILLA BOKITO OVERLEDEN, OORZAAK BEKEND

Woensdag 12 april: update gorillafamilie

De gorillagroep maakt het tot dusver goed. Voor de groep is het nog steeds onwennig dat Bokito er niet meer is. Hij was heel bepalend voor de sociale cohesie in de groep. De familie is nu op zoek naar een nieuwe modus omdat ze hun familieleider missen. Dat uit zich in wisselende gedragskenmerken. Soms zijn de gorilla’s heel rustig en op andere momenten juist heel levendig. De verzorgers kijken de komende periode aan hoe het verder gaat. Het binnenverblijf is sinds gister weer geopend. De gorilla’s kunnen wel zelf bepalen of ze binnen of buiten verblijven. In overleg met de coördinator van het populatiemanagement programma wordt nu gekeken hoe we verder gaan met de gorillagroep in Blijdorp.

Dinsdag 11 april: update gorillafamilie

De gorillagroep maakt het tot dusver goed nadat hun leider Bokito afgelopen week onverwacht overleed. De verzorgers kijken de komende periode aan hoe het verder gaat met de familie. Het binnenverblijf is momenteel weer geopend voor publiek. De gorilla’s kunnen wel zelf bepalen of ze binnen of buiten verblijven. Voor de groep is het nog steeds onwennig dat Bokito er niet meer is. Zij hebben afscheid van hem kunnen nemen toen hij overleden was. Zodoende is het aannemelijk dat zij beseffen dat hij er niet meer is.

Bokito was heel bepalend  voor de sociale cohesie in de groep. De gorillafamilie is nu op zoek naar een nieuwe modus omdat ze hun familieman missen. Dat uit zich in wisselende gedragskenmerken. Soms zijn de gorilla’s heel rustig en op andere momenten juist heel levendig. In overleg met de coördinator van het populatiemanagement programma wordt nu gekeken hoe we verder gaan met de gorillagroep in Blijdorp. Het lichaam van Bokito wordt nog bewaard.

Donderdag 6 april: oorzaak overlijden bekend

N.a.v. het overlijden van Bokito op 5 april is gisteren sectie verricht op het lichaam in Diergaarde Blijdorp. Hieruit is gebleken dat Bokito is overleden aan de gevolgen van hartfalen. Zijn hart wordt nu nog verder onderzocht bij een universitaire onderzoeksgroep in Engeland om de achterliggende oorzaak te kunnen achterhalen. Zo draagt Bokito na zijn overlijden bij aan wetenschappelijk onderzoek om de gezondheid en het welzijn van mensapen te verbeteren.

In overleg met de coördinator van het Europese populatiemanagement programma wordt nu gekeken hoe we verder gaan met de gorillagroep in Blijdorp. Het lichaam van Bokito wordt nog bewaard. Onderdelen worden ter beschikking gesteld aan de wetenschap en mogelijk gebruikt voor educatieve doelstellingen.

Wil je een bericht achterlaten naar aanleiding van het overlijden van Bokito?
Dan kan dat op deze pagina.

Woensdag 5 april: gorilla Bokito overleden

Geheel onverwacht is gorilla Bokito uit Diergaarde Blijdorp dinsdag 4 april overleden. Hij voelde zich sinds afgelopen zondag niet lekker. Maandag is zijn mest onderzocht en werd hij extra geobserveerd. Dinsdag was er nog steeds geen verbetering in zijn situatie. Daarom is besloten hem verder te onderzoeken en vocht toe te dienen onder verdoving. Tijdens de narcose is hij overleden. De oorzaak is nog niet bekend. Hier wordt verder onderzoek naar gedaan. De gorillagroep is aangeslagen door deze gebeurtenis. Ook onder de medewerkers, met name onder de verzorgers heerst er verslagenheid.

Bokito is geboren op 14 maart 1996 in Zoo Berlijn. In 2005 kwam hij in het kader van het Europese fokprogramma naar Diergaarde Blijdorp. In 2007 werd Bokito wereldnieuws toen hij uit zijn verblijf ontsnapte. Bokito kreeg tien nakomelingen en ontwikkelde zich in de loop der jaren tot een sociale familieman. Ook accepteerde hij een pleegzoon, Nasibu, wat bij gorilla’s vrij ongebruikelijk is. Hij zorgde voor rust in de groep en een veilig klimaat voor alle familieleden.

Mijnbouw van in het bijzonder coltan is een probleem met een verwoestend effect op het biotoop en de aantallen oostelijke gorilla’s. Coltan (columbiet-tantaliet) is een metaalerts dat vooral gevonden wordt in de oostelijke gebieden van de Democratische Republiek Congo. Coltan is een onmisbare grondstof voor onderdelen van mobiele telefoons en laptops.

Doneer je oude mobiele telefoon en steun de gorilla’s in het wild!