Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Nederland
Vandaag tot 17:00 uur geopend

Terug naar Vietnam

De Vietnamese waterschildpad is een niet erg in het oog springende diersoort. In 2007 werd hij uitgestorven geacht. Maar in dat jaar werden onverwacht op markten in Vietnam toch af en toe dieren van deze soort op voedselmarkten aangetroffen!  Al snel werd duidelijk dat de soort niet uitgestorven was.

In enkele afgelegen gebieden werden kleine restpopulaties aangetroffen. De Vietnamese overheid startte een herstelprogramma, een initiatief dat in Europa met open armen ontvangen werd. Het plan ontstond om in Europa gekweekte dieren beschikbaar te stellen voor herintroductie in Vietnam.

Na enkele jaren voorbereiden werden in 2013 uiteindelijk 71 dieren naar Vietnam gezonden, geboren in de dierentuinen van Munster, Blijdorp en bij een particuliere kweker. Deze zending had in Europa grote pr-waarde. En in Vietnam werd de terugkeer zelfs ‘the homecoming of the Annam freshwater turtle’ genoemd!

Het bijzondere aan dit herstelproject is de samenwerking tussen dierentuinen en kwekers in Europa met natuurbeschermers in het land van herkomst. Alleen kan niemand iets bereiken maar als verschillende partijen hun kennis en ervaring inzetten, dan kan er veel, zo blijkt uit dit project. Met het transport van 71 dieren is een belangrijke stap gezet naar een hoopvolle toekomst.