Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Vandaag tot 17:00 uur geopend

Stagelopen in Blijdorp

In de meeste beroepsgerichte opleidingen komen stageperioden voor. Een stagiair moet minimaal 16 zijn om bij ons stage te kunnen lopen.

Snuffelstages
Organisatorisch is het helaas niet mogelijk om kortdurende snuffelstages van één of enkele dagen in de week aan te bieden.

Stages dierverzorging
Diergaarde Blijdorp kan bij de afdeling Levende Have (dierverzorging) gedurende het gehele jaar een aantal stageplaatsen aangeboden worden aan alleen derde en vierde jaars MBO-studenten voor minimaal 6 a 8 weken. Paraveterinaire stages kunnen helaas niet worden doorlopen.

Meewerkstages
Meewerkstages moeten minimaal 4 dagen per week beslaan en minimaal een maand aaneengesloten duren (zogenoemde blokstages).

Onderzoeksstages
Het aanbod van onderzoeksstages binnen de afdeling Levende Have is zeer beperkt. Als er mogelijkheden zijn moet een stage minstens 10 weken aaneengesloten duren.

Stages bij overige afdelingen

  • Bij de Botanische afdeling, het Facilitair Cluster en de afdelingen Communicatie/Marketing, Educatie, Financiële Bedrijfsvoering en Horeca is het eveneens mogelijk om meewerk-/onderzoeks- of afstudeerstages te lopen.
  • E.e.a. hangt uiteraard samen met de opleiding die je volgt, de periode waarin je stage moet lopen en met lopende projecten binnen de Diergaarde. Bovendien moet het voorgestelde onderzoek aansluiten bij onze vraag en de mogelijkheden.
  • De afdelingen Communicatie/Marketing en Educatie melden stagemogelijkheden bij vacaturebanken op scholen.

Beroeps Begeleidende Leerplaatsen (BBL)

Dierverzorging

Diergaarde Blijdorp is een erkend opleidingsbedrijf voor de sector Dierverzorging en staat ingeschreven bij Aequor onder bedrijfsnummer 51609. De afdeling Levende Have heeft drie beroepspraktijkvorming (BPV) plaatsen voor 32 uur per week.

Horeca
De afdeling Horeca beschikt over de kwalificatie Beginnend Kok niveau 2 (instroom). De afdeling Horeca heeft één BPV-plaats.

Botanische afdeling
De Botanische afdeling heeft twee BPV-plaatsen ter beschikking voor MBO-studenten Tuin, Park en Landschap, niveau 1 tot en met 4.

Aanvragen
Je kunt een stage- of BPV-plaats per email aanvragen.

In je aanvraag moeten de volgende gegevens zijn vermeld:

  • persoonlijke gegevens
  • opleiding en opleidingsniveau
  • leerjaar
  • je motivatie
  • exacte stageperiode
  • het aantal dagen per week
  • of het een meewerk- of onderzoeksstage betreft

indien van toepassing de omschrijving van de onderzoeksopdracht

Vraag een plaats aan zodra je stageperiode bekend is. De vraag is enorm; het aantal plaatsen beperkt!