Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Nederland
Vandaag tot 00:00 uur geopend
Koningspinguins in Diergaarde Blijdorp Rotterdam

schenken met belastingvoordeel

Diergaarde Blijdorp is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat u een bedrag kunt schenken met een belastingvoordeel. Om te kunnen schenken met een voordeel voor uw inkomstenbelasting is het van belang dat u dit meerjarig vastlegt. Met een periodieke schenking regelt u voor minimaal 5 jaar een extra bijdrage aan de dieren en- of planten van Blijdorp. Uw bijdrage wordt daarmee volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Na de aangifte van de inkomstenbelasting betaalt de Belastingdienst een gedeelte terug van de schenking.

Rekenvoorbeeld

Bij 42% inkomstenbelasting periodiek schenken:

  • U doneert jaarlijks een periodieke schenking van € 172,- dan ontvangt u van de belastingdienst € 72,- retour. Uw netto donatie is dan € 100,-. Diergaarde Blijdorp ontvangt €172,-.
  • Als u overweegt om ons jaarlijkse een donatie te doen zonder schenkingsovereenkomst dan is uw donatie € 100,- maar de teruggave van de belastingdienst is € 0,- en is uw netto donatie € 100,-
  • In beiden gevallen schenkt u netto hetzelfde, namelijk € 100,- maar er gaat bij periodiek schenken (met belastingvoordeel) maar liefst € 72 meer naar natuurbehoud

Hoe regelt u een Periodieke Schenking?

Steun ons 5 jaar lang en leg dit vast met een onderhandse schenkingsovereenkomst. Dit is een standaardovereenkomst die u kunt meesturen met uw belastingaangifte. Hier kunt u ons formulier voor een Periodieke Gift downloaden (pdf).

Steun ons 5 jaar lang en leg dit vast met een onderhandse schenkingsovereenkomst. Dit is een standaardovereenkomst die u kunt meesturen met uw belastingaangifte. Neem contact op met Natasja Schipper op 06 55 82 51 28 of per mail.

Let op: Het bestand bevat 2 exemplaren: een voor u als schenker en een voor Diergaarde Blijdorp. Als u de formulieren heeft geprint, ingevuld en ondertekend, kunt u ze beide opsturen naar Diergaarde Blijdorp. De ontvangen formulieren worden vervolgens door onze directeur ondertekend waarna er een versie naar u retour wordt gezonden. Dit is een bewijs voor de Belastingdienst. Daarmee is schenking officieel vastgelegd.

U kunt de formulieren Periodieke Gift opsturen naar:
Diergaarde Blijdorp, Periodieke Gift, Antwoordnummer 1529, 3000 VB Rotterdam (s.v.p. niet mailen).

De Belastingdienst heeft Diergaarde Blijdorp een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) gegeven. Hierdoor kan je bedrag dat je geeft aftrekken bij de belasting. Ons RSIN-nummer is 002772036. Dit nummer heeft u nodig bij uw belastingaangifte.

Heeft u vragen? Neem contact op met Natasja Schipper op 06 55 82 51 28 of per mail.

Wilt u direct steunen met een gift?

Dat kan ook, via rekeningnummer NL30RABO0356316890 t.n.v Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde o.v.v. Gift

Diergaarde Blijdorp is een ANBI