Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Vandaag tot 18:00 uur geopend

Particulier steunen: natuurbehoud

Diergaarde Blijdorp is niet alleen een geweldige dierentuin, maar wij zorgen ook voor de natuur. Voelt u zich net als wij betrokken bij de natuur en wilt u ook bijdragen aan een betere wereld? Steun dan een van onze natuurbehoudsprojecten.

Programma’s in de Diergaarde

Door het laten zien van dieren en planten probeert Blijdorp haar bezoekers bewust te maken van de bijzonderheid en de waarde van de natuur en de organismen daar binnen. Diergaarde Blijdorp is niet alleen een geweldige dierentuin, maar Blijdorp zorgt ook voor de natuur.

 • Duurzaamheid

  Duurzaamheid is het gebruik van grondstoffen op een manier waarbij er voor toekomstige generaties genoeg overblijft. Blijdorp doet haar best voor duurzaamheid, omdat de natuur daarmee gebaat is. Benieuwd naar alle duurzame activiteiten van Diergaarde Blijdorp?  Klik hier >

 • Mobieltjes voor gorilla’s

  Neem je oude mobieltjes mee naar Blijdorp en deponeer ze in de verzamelbak in de Gorillavleugel van de Rivièrahal, of haal een speciale envelop halen bij de Bezoekersservice. Je oude telefoon zal dan recycled worden. Door je oude mobieltje te recyclen ondersteun je op een eenvoudige manier de bescherming van gorilla’s. De oude telefoons leveren niet alleen geld op voor de gorilla’s in het wild, maar verminderen ook de behoefte aan coltan: een win-win-situatie! Klik hier voor meer info >

 • Fokprogramma’s

  Fokprogramma’s zijn een middel om de dierentuinpopulatie van een soort gezond te houden. Geen enkele dierentuin heeft genoeg dieren van één soort om een levensvatbare populatie op te bouwen en onderhouden. Daarom werken dierentuinen samen. Veel fokprogramma’s zijn voor dierentuinen in Europa, sommige zelfs voor de hele wereld. Met elkaar hebben die wel genoeg dieren voor een fokprogramma om de dierentuinpopulatie gezond te houden door ze zorgvuldig te beheren. Klik hier voor meer informatie over fokprogramma’s >
  Wilt u ook bijdragen aan het in stand houden van deze diersoorten? Maak dan de gift over op NL30RABO0356316890 tav Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde ovv FOKPROGRAMMA. Wil u meer weten over de fokprogramma’s of een bijdrage leveren aan één van de door ons gecoördineerde programma’s? Neemt u dan contact op met de afdeling Strategische partnerschappen & Sponsoring op 010 – 443 14 53 of via mail.

 • Informatie geven

  Diergaarde Blijdorp laat haar bezoekers op alle mogelijke manieren kennismaken met exotische dieren en hun biotopen. Dat gebeurt in de eerste plaats door de bezoeker het biotoop en zijn bewoners te laten beleven. Het zien, horen en ruiken van dieren en hun verrassende gedrag, maken meer indruk dan een TV-film. Maar het kan ook door borden met informatie, door verzorgerspraatjes of door een rondleiding. Of door demonstraties, moderne digitale media, lessen, kleine tentoonstellingen, posters enz. Elke situatie vraagt om zijn eigen middelen. Blijdorp heeft educatoren die zich speciaal hiermee bezig houden.
  > Wilt u actief betrokken zijn bij het geven van informatie aan alle bezoekers? Geef u dan op als vrijwilliger bij Diergaarde Blijdorp. Klik hier voor meer informatie over onze vrijwilligers.
  > Wilt u ook in de Diergaarde uw natuurbehoudsprojecten aan onze bezoekers laten zien? Neemt u dan contact op met de afdeling Strategische partnerschappen & Sponsoring op 010 – 443 14 53 of via mail.