Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Vandaag tot 18:00 uur geopend

nalatenschap

Wilt u blijvend iets voor Diergaarde Blijdorp betekenen? Niet alleen tijdens uw leven, maar ook als u er niet meer bent? Dan kunt u ervoor kiezen om een gift aan Diergaarde Blijdorp op te nemen in uw testament.

In een testament kunt u vastleggen aan wie u uw bezit wilt nalaten. Het testament stelt u op met een notaris. U kiest zelf hoeveel u wilt nalaten. U kunt Diergaarde Blijdorp op twee manieren opnemen in uw testament: met een erfstelling of een legaat. In Nederland is het niet mogelijk om zonder tussenkomst van een notaris een testament op te maken.

Belasting op een erfenis?
Als iemand iets erft, wordt daar normaal gesproken belasting over geheven. Dit heet erfbelasting. Goede doelen (met ANBI-status, zoals Diergaarde Blijdorp) hoeven geen belasting te betalen over een erfdeel of legaat. Daardoor kunnen goede doelen hun aandeel in een nalatenschap voor 100% inzetten.

Erfstelling

U maakt ons erfgenaam. Hiermee krijgen wij het recht op uw nalatenschap. Het is mogelijk om meerdere personen of goede doelen op te nemen in uw testament. In dat geval wordt de nalatenschap verdeeld.

Legaat

Een legaat is een vastgesteld bedrag of concreet bezit. U kunt meerdere legaten opnemen in uw testament.

Contact

Nalaten is een belangrijke beslissing. Wij begrijpen goed dat u hier vooraf informatie over wilt krijgen. Wilt u persoonlijk advies en hulp bij het opstellen van uw testament Anna en/of Natasja vertellen u hier graag meer over. Wij zijn te bereiken op 010-443 14 53 of per e-mail sponsoring@diergaardeblijdorp.nl