Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Nederland
Vandaag tot 18:00 uur geopend

Rabobank promoting partner

Diergaarde Blijdorp & Rabobank: een waardevolle combinatie! Rabobank ondersteunt Diergaarde Blijdorp. Samen werken we aan nog meer bijzondere ontmoetingen met levende dieren en planten midden in een drukke en ondernemende Randstad.

giraf pinautomaat RabobankSinds 31 maart 2004 is de Rabobank als promoting partner -tevens hoofdsponsor- verbonden met Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Dit partnership houdt in dat de Rabobank en de Diergaarde elkaar promotioneel ondersteunen en dat de Rabobank jaarlijks een financiële bijdrage levert waarmee nieuwe projecten en gezamenlijke activiteiten worden mogelijk gemaakt. Het partnership is een initiatief van Rabobank Rotterdam waar andere lokale Rabobanken op kunnen aansluiten.

De verbondenheid tussen Blijdorp en de Rabobank komt onder meer tot uitdrukking in de reclame-uitingen van beide organisaties en de belangrijkste media van Blijdorp. De verbindende schakel tussen Blijdorp en de Rabobank ligt in maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid.

De Rabobank staat als grootste financiële dienstverlener in Nederland, van oudsher midden in de samenleving. Zij wil betrokken zijn bij de gemeenschappen waarin zij gevestigd is.

Diergaarde Blijdorp ontvangt als grootste publieksattractie van Zuid-West Nederland ca. 1,5 miljoen bezoekers per jaar. Als Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde liggen haar doelstellingen op het gebied van natuurbehoud, recreatie, educatie en toegepast wetenschappelijk onderzoek. Daarmee vervult Blijdorp een belangrijke maatschappelijke functie. Sponsoring van Blijdorp is dus tevens een blijk van betrokkenheid bij de leefomgeving van de klanten van de Rabobank.

Daarnaast sluit de Rabobank aan bij de groene doelstellingen en activiteiten van Blijdorp op het gebied van natuurbehoud. De Rabobank onderschrijft namelijk de opvatting dat duurzame ontwikkeling van welvaart en welzijn een zorgvuldige omgang van natuur en milieu vergt, ofwel een gezonde balans tussen economische, sociale en ecologische activiteiten.