Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Nederland
Vandaag tot 18:00 uur geopend

Publicatie kleine panda's

Een belangrijke communicatievorm voor het kenbaar maken van resultaten van verschillende soorten onderzoek is een zogenaamde publicatie. Ook de Diergaarde werkt mee aan wetenschappelijke publicaties, maar publiceert ook zelf artikelen zodat onze kennis wereldwijd gebruikt kan worden.

Bedreigd

De kleine panda is een bedreigde diersoort die leeft in Bhutan, India, Myanmar, Nepal en het zuidwesten van China. De wilde populaties zijn de afgelopen drie generaties met 50% afgenomen. Dit komt door de afname en het versnipperen van leefgebied, jacht en stroperij.

Fokprogramma

Om de toekomst van deze diersoort zeker te stellen werd er in 1979 een internationaal stamboek opgericht. Hiermee kon men de kleine, onstabiele populatie in dierentuinen volgen. Op dat moment waren de fokresultaten slecht. In de begintijd van het houden van kleine panda’s was er nog veel te leren over het dieet, hoe je ze optimaal kan houden en het natuurlijke gedrag. Zo werd bijvoorbeeld ontdekt dat het plaatsen van meerdere nestkasten in het verblijf het reproductie succes aanzienlijk verhoogde. Moeder panda’s konden nu hun jongen van het ene nest naar het andere slepen. Verder bleek het houden van één man met één vrouw het meest succesvol en ook het dieet werd aangepast.

In 1985 werd gestart met een European Endangered Species Program (EEP), welke nu beheerd wordt door Janno Weerman van Diergaarde Blijdorp. Dankzij de vernieuwde kennis over het houden van de panda’s groeide vanaf dat moment de populatie tot 407 dieren in 2019.

One Plan Approach

Red Panda EEP houders bieden financiële ondersteuning aan de natuurbehoudsactiviteiten van natuurbehoudsorganisatie Red Panda Network in Nepal. Zo financieren verschillende Red Panda EEP deelnemers het Red Panda Forest Guardians Initiative, dat de salarissen van zestien boswachters betaalt. Deze directe link tussen het EEP en een natuurbehoudsorganisatie in het land van herkomst is in lijn met de nieuwe aanpak die EAZA heeft ontwikkeld voor hun fokprogramma’s: de “One Plan Approach” van de IUCN. Een voorbeeld van deze aanpak is de kennis die is opgedaan door de panda’s in de Diergaarde te voorzien van een GPS-halsband, te gebruiken in Nepal.
De koppeling van het Red Panda EEP aan de in-situ activiteiten van Red Panda Network is succesvol. We willen dit succes voortzetten door het uitbreiden van partnerships in andere landen.

Succes

Dankzij gezonde reserve populaties rode panda’s in dierentuinen kan de wilde populatie versterkt worden. Op het moment van schrijven zijn Padmaja Himalayan Zoo in India en de West Bengal Zoo Authority (India) van plan vier in gevangenschap gefokte rode panda’s te introduceren in het Singalila National Park (India). De hoop is dat dit de eerste stap zal zijn naar een succesvol herintroductieprogramma in samenwerking met verschillende dierentuinen.

Uitdagingen

Ondanks deze successen staan we voor een aantal uitdagingen. Zo is de verwantschap tussen dieren en behoud van genetische diversiteit een aandachtspunt. Een regelmatige uitwisseling van dieren uit verschillende dierentuin regio’s op basis van beschikbare DNA profielen kan een oplossing bieden.

In landen met een vochtig en warm klimaat in het voortplantingsseizoen is de sterfte onder pas geboren dieren hoog. Dit komt omdat de moeder hun jongen vaker alleen achter laat in het nest, wanneer het door hoge buitentemperaturen te warm wordt in de nestkast. Klimaatverandering en de daarmee gepaarde temperatuurstijging is dus een grote zorg.

Het welzijn van deze overwegend solitaire dieren die gehouden worden in vrijgezellen-groepen is een thema. Hier moet meer onderzoek naar gedaan worden.

Wat zorgen baart is het steeds vaker verschijnen van “meet and greets” met de dieren op social media. De kleine panda is geen knuffeldier en zeker dierentuinen zouden het aanraken van dieren niet moeten promoten.

De publicatie

In deze publicatie beschrijven de auteurs Jeroen Kappelhof en Janno Weerman de belangrijke ontwikkelingen, maatregelen en verschillende fases vanaf de start van dit EEP tot aan nu. Ten slotte wordt het toekomstperspectief en suggesties voor verder onderzoek besproken zodat het EEP nog succesvoller kan worden. Lees hier de volledige publicatie