Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Nederland
Vandaag tot 17:00 uur geopend
gelada familie Diergaarde Blijdorp

Publicatie bruikbaarheid van fokcirkels

Het is niet voor elke diersoort even makkelijk om een fokprogramma op te zetten. Wat als dieren moeilijk individueel te herkennen zijn, zoals bijvoorbeeld voor verschillende vissoorten die in grote scholen leven? Of als je als mens de verschillende paren niet zomaar kunt bepalen?

Een fokprogramma managen

Dierverzorgers hebben geen invloed op de harems die zich vormen binnen bijvoorbeeld een grote troep apen. In dat soort gevallen is het heel lastig om een fokprogramma goed te kunnen managen. Voor een fokprogramma is het namelijk belangrijk om goed te weten welk dier met welk dier paart, zodat de stamboom nauwkeurig bijgehouden kan worden. Op basis van de stamboom kan men bepalen welke paren genetisch gezien het beste geschikt zijn om de inteelt zo laag mogelijk te houden. Inteelt wil je uiteraard ten alle tijden voorkomen, aangezien dit op een gegeven moment de gezondheid en vruchtbaarheid van dieren en populaties kan schaden.

Europese populatie mantelbavianen

In deze studie is er gekeken of een fokcirkel een manier zou kunnen zijn om de Europese dierentuinpopulatie van mantelbavianen genetisch te managen. Een fokcirkel werkt namelijk vrij eenvoudig: eens in de zoveel tijd gaan een aantal dieren van dierentuin A naar dierentuin B en van dierentuin B weer naar dierentuin C. Dit gaat in een vast ritme, dus bijvoorbeeld elke 10 jaar 5 dieren van dierentuin A naar dierentuin B enzovoort. Daarbij wordt dus niet gekeken wie met wie paart. De stamboom wordt dus in principe niet bijgehouden. Het uitgangspunt is namelijk dat als er genoeg uitwisseling op een systematische manier plaatsvindt de inteelt onder controle zal blijven. En dat uitgangspunt is dus in deze studie getest voor specifiek de populatie mantelbavianen. Uit deze studie bleek dat het in theorie mogelijk is om de toename in inteelt op een laag genoeg niveau te houden door middel van een fokcirkel. Fokcirkels kunnen dus een optie zijn voor het genetisch management van diersoorten die in grote sociaal complexe groepen leven. Hopelijk draagt deze studie eraan bij dat nog meer dierentuinpopulaties op een verantwoorde manier genetisch gemanaged worden.

Lees hier de volledige publicatie naar de bruikbaarheid van fokcirkels door Jeroen Kappelhof