Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Nederland
Vandaag tot 18:00 uur geopend
Aziatische olifanten

Publicatie Aziatische olifanten

Een belangrijke communicatievorm voor het kenbaar maken van resultaten van verschillende soorten onderzoek is een zogenaamde publicatie. Ook de Diergaarde werkt mee aan wetenschappelijke publicaties, maar publiceert ook zelf artikelen zodat onze kennis wereldwijd gebruikt kan worden.

Aanbevelingen instandhouding reserve populatie Aziatische olifanten

Eind 2019 verscheen onze publicatie waarin we de huidige situatie van het Europese fokprogramma van de Aziatische olifant (Asian elephant EEP) beschrijven. In de publicatie doen we ook aanbevelingen waarmee we deze reserve populatie nu en in de nabije toekomst gezond kunnen houden. Dankzij de kennis die de afgelopen jaren is opgebouwd, is het fokken met Aziatische olifanten steeds succesvoller geworden. Dit heeft geresulteerd in gemiddeld 15 geboortes in Europa per jaar, over de afgelopen 5 jaar. Nu deze reserve populatie zich succesvol weet voort te planten is het zaak de populatie constant te houden en daarbij de genetische diversiteit zo veel mogelijk te behouden. Wel zijn er een aantal uitdagingen die het realiseren van dit doel in de weg kunnen staan. Denk aan transport barrières tussen sommige dierentuinen, de aanwezigheid van ondersoorten in de populatie en de maatschappelijke discussie over het bestaansrecht van dierentuinen. Verder baart ook het groeiend aantal mannelijke olifanten in de Europese reserve populatie zorgen. In de publicatie worden aanbevelingen gedaan voor het omlaag brengen van het aantal geboortes zonder dat deze reserve populatie zijn (genetische) waarde verliest. Dierentuinen houden namelijk een genetisch zuivere reserve populatie in stand om daarmee de wilde populatie Aziatische olifanten te kunnen ondersteunen. Dit kan zijn door middel van educatie, onderzoek en uiteindelijk ook eventueel het uitzetten van dieren, mocht dat noodzakelijk en uitvoerbaar zijn.

Lees hier de volledige publicatie van de hand van Harald Schmidt, coördinator van het European Endangered Species Programme (EEP) van de Aziatische olifant en Jeroen Kappelhof assistent coördinator van het EEP.