Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Nederland
Vandaag tot 18:00 uur geopend

Pinché-aapjes in Colombia

Pinché-aapjes komen alleen voor in de bossen van noordwest Colombia. Met nog maar 7.500 apen is het voortbestaan van dit ernstig bedreigde dier in gevaar door de vernietiging van hun leefgebied. Daarbij vangt men de primaat om illegaal te houden als huisdier.

Blijdorp ondersteunt “Proyecto Tití”. Dit project heeft een multidisciplinaire aanpak om de pinché-aap en haar leefgebied te beschermen.

Bescherming van bossen
Door het herstellen van bossen en zo veel mogelijk woud met elkaar te verbinden vergroot men het leefgebied van het kleine aapje. Tot nog toe heeft het project bijgedragen aan de bescherming van 13.000 hectare woud en de aanplant van 100.000 nieuwe bomen. Dit is niet alleen gunstig voor de pinché-aap maar ook voor andere dieren.

Patrouille
Om kenbaar te maken dat het woud beschermd gebied is, gebruikt men hekwerk en bebording. Het team gaat iedere maand op patrouille en zijn blij dat ze afgelopen jaar geen bewijs hebben gevonden van illegale houtkap en jacht op de apen. Wel is opgevallen dat er meer afval met de rivier mee, het reservaat in komt. Tijdens droge perioden komt het vee het reservaat binnen om aan water te komen.

Kwekerij en boerenland
Zaden die men verzamelt in de naburige bossen, groeien op in de speciale kwekerij. Tijdens de kweek onderzoekt men de kieming en groeisnelheid. Dertig boeren hebben een deel van hun land afgestaan voor het planten van de boompjes. Ook tekenen ze een overeenkomst met daarin de belofte dat ze het aangeplante bos zullen beschermen. In ruil hiervoor leren de boeren over nieuwe duurzame manieren voor het telen van gewassen, het houden van bijen en pluimvee en verbeteren van veehouderij. Ze ontvangen bovendien zaden en gereedschappen. Voor de komende 3-4 jaren wil men op deze manier 350 hectare bos herstellen.

Veldonderzoek
Men doet veldonderzoek om inzicht te krijgen in welke factoren van belang zijn voor het overleven van de soort. In het beschermde reservaat Ceibal in Santa Catalina, Bolívar onderzoekt het team het gedrag van 9 pinché groepen. Er zijn in 2019, 19 dieren geboren. Ook heeft men een aantal groepen in een ander gebied laten wennen aan de aanwezigheid van onderzoekers. Nu is ook het gedrag van de dieren te vergelijken die van bewoners van andersoortige bebossing.

Tellen
In 2022 voert het project systematische tellingen van pinché aapjes uit, om zo een idee te krijgen van de populatie stand. Ze vergelijken dit met de tellingen van 2012 om te zien of deze stabiel blijft. Omdat de pinché aapjes voorkomen in afgelegen gebieden en graag in de boomtoppen verblijven is het tellen een echt avontuur en moeten de observatie teams opgewassen zijn tegen warme temperaturen en lange wandelingen door de bossen.

Cameravallen
Behalve onderzoek naar de pinché-aapjes heeft men, door middel van cameravallen, in kaart gebracht welke andere dieren in de jungle wonen. Dit zijn verschillende katachtigen zoals de ocelot, insecten, amfibieën en trekvogels. Het woud is een thuis voor veel bedreigde en ernstig bedreigde diersoorten.

Ontwikkeling lokale gemeenschap
Door te investeren in ontwikkelingsprogramma’s voor de lokale gemeenschap neemt hun afhankelijkheid van het bos af. Zo maken 30 families prachtige tassen van gerecycled plastic. Samen met Colombiaanse modeontwerpers werken ze aan het uitbreiden van hun producten. De verkoop van de zelfgemaakte pluche aapjes loopt goed. 14 families verzamelen plastic om te recyclen tot onderdelen van het hek dat om het reservaat staat.

Ecotoerisme
Het samen met de gemeenschap opzetten van programma’s voor toeristen maakt mensen minder afhankelijk van grondstoffen uit het reservaat. Daarbij is het een manier om mensen te laten zien wat het project allemaal doet ter bescherming van de pinché-aapjes. Zo creëren ze ambassadeurs voor het leven!

Educatie
Door het aanbieden van educatieve, voorlichtingsprogramma’s wil men de kennis en houding van kinderen ten aan zien van de schoonheid van de natuur en de pinché aapjes in het bijzonder veranderen. In 2019 zijn bijna 2.000 leerlingen bereikt met het onderwijsprogramma. Ze leren er onder andere dat pinché-aapjes niet geschikt zijn als huisdier.

Betrokkenheid
Door het organiseren van campagnes voor een breed publiek vergroot het project de betrokkenheid van de gemeenschap en daarbuiten. Zo organiseren ze jaarlijks “de dag van het pinché-aapje”. 400 mensen uit de hele regio genieten op deze dag van culturele activiteiten en presentaties. Er werd in 2019 wereldwijd bereik gerealiseerd met de aandacht voor het programma BBC One Planet. Ook verschenen de aapjes in een uitzending in Latijns-Amerika van National Geographic.