Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Nederland
Vandaag tot 18:00 uur geopend
Dierennieuws
8 juli 2022

PANDA'S LOS IN NIEUWE HIMALAYAGEBIED

Op zaterdag 9 juli opent Diergaarde Blijdorp het nieuwe Himalayagebied voor publiek met als hoogtepunt de compleet gerestaureerde Bergdierenrots, een rijksmonument. De bewoners van dit gebied, de kleine panda’s en kuifherten, zijn vandaag in hun nieuwe verblijf ondergebracht. Het Himalayagebied is sfeervol ingericht met voor het gebied typerende beplanting, bestrating en gebouwen, inclusief een educatieve hut van de door Blijdorp ondersteunde Forest Guardians. Het totale pandaverblijf is meer dan verdubbeld qua oppervlakte omdat ook het huidige pandaverblijf erbij is betrokken. Door de Nepalese inrichting en aantrekkelijke natuurbehoudseducatie krijgen bezoekers een inkijkje in het leefgebied van de kleine panda en de internationale rol van Blijdorp bij de bescherming van deze bedreigde diersoort. De openstelling van het Himalayagebied is tevens de aftrap van het 165 jarig Jubileum van de Rotterdamse Diergaarde.

Internationaal stamboek
De kleine panda is voor Blijdorp een sleutelsoort. Al sinds de jaren zeventig coördineert Blijdorp het wereldstamboek van de kleine panda die in het wild met uitsterven wordt bedreigd. Sinds die tijd speelt Blijdorp wereldwijd een belangrijke rol in het opbouwen van een genetisch en demografisch gezonde reservepopulatie in dierentuinen. Deze kleine panda’s kunnen ingezet worden voor wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot natuurbehoud en dienen om populaties in de natuur aan te vullen. Drie kleine panda’s, die recentelijk in India zijn uitgezet in het wild, stammen af van Rotterdamse dieren. Zo draagt de Rotterdamse dierentuin zowel in de Diergaarde als in Nepal bij aan de bescherming van deze bijzondere diersoort.

Samenwerking Red Panda Network
Diergaarde Blijdorp werkt samen met de natuurbehoudsorganisatie Red Panda Network (RPN) in Nepal om de kleine panda in zijn leefgebied te beschermen en te onderzoeken. Rond de opening van het Himalayagebied zijn er natuurbeschermers uit Nepal op bezoek in Blijdorp om de banden nog meer te verstevigen en kennis uit te wisselen. Hier lees je meer over de inspanningen van Diergaarde Blijdorp op het gebied van natuurbehoud.

Rijksmonument
Diergaarde Blijdorp is het grootste rijksmonument van Rotterdam, dankzij het totaalontwerp van de tuinaanleg, bouwwerken en kunstvormen onder leiding van architect Van Ravesteyn (1889-1983) in de ‘oude tuin’. Met de restauratie van de bergdierenrots, inclusief de ernaast gelegen karakteristieke houten stal, zijn nu 16 van de 21 rijksmonumenten gerestaureerd en herbestemd. De Rivièrahal met de karakteristieke Victoriaserre staat al lang op de wensenlijst om te worden gerestaureerd.

Externe financiering
Voor de realisatie van het nieuwe Himalayagebied zijn wij dankbaar voor de bijdragen van: Prins Bernhard Cultuurfonds/Ted Schutten Fonds, Provincie Zuid-Holland, Stichting Elise Mathilde Fonds, Stichting Job Dura Fonds, Dura Vermeer, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, VriendenLoterij, Vereniging Vrienden van Blijdorp en diverse bijdragen van bedrijven en particulieren.