Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Nederland
Vandaag tot 18:00 uur geopend
Overig nieuws
20 december 2022

OP WEG NAAR 'HET NIEUWE NORMAAL'

PERSBERICHT

Het jaar is weliswaar nog niet afgesloten, maar met de kerstvakantie nog voor boeg, verwacht de Diergaarde het jaar positief af te sluiten met ruim 1.4 miljoen bezoekers (in 2019, voor corona, was dit ruim 1.5 miljoen). Een mooi resultaat, zeker vanwege de verlate start van dit jaar door de coronasluiting. Toen de poorten op 26 januari weer open mochten, wisten de bezoekers Blijdorp gelukkig weer goed te vinden. De omzet in de horeca en winkels steeg zelfs enigszins ten opzichte van 2019.

Begin dit jaar ontving Blijdorp de gouden ANWB Award voor ‘Leukste uitje van Nederland’. Absoluut een opsteker en een sprankelende aftrap van dit jubileumjaar: 165 jaar jong! Begin van de zomer vierden we de aftrap van ons 165-jarig jubileum met de feestelijke opening van het Himalayagebied. Dit nieuwe thuis voor onze kleine panda’s en kuifherten kent als hoogtepunt de Bergdierenrots. Dit rijksmonument kon compleet worden gerestaureerd dankzij volledige externe financiering. Voor de twee hoofdbewoners coördineert Blijdorp al jaren het internationale populatiemanagement programma en werkt samen met het Red Panda Network om de dieren in Nepal te beschermen. Als kers op de taart werden er ook nog twee panda’s geboren.

Ambities Masterplan 2030
Net voor de coronacrisis presenteerde de Diergaarde het Masterplan 2030: ‘Natuurlijk in Blijdorp’. Dit plan met al onze ambities blijft nog steeds de leidraad. Het afgelopen jaar zijn we volop bezig geweest om de plannen verder aan te scherpen en toe te werken naar het ‘nieuwe normaal’, ook al weet niemand nog precies wat dit betekent voor de toekomst. De ontwikkelingen in de wereld om ons heen maken wel dat wij meer dan ooit geloven dat Blijdorp op de goede weg is met haar missie om dier- en plantsoorten te behouden, om de natuur te beschermen en waar mogelijk te herstellen. De maatschappij staat op een keerpunt waarbij we nu juist kunnen en willen doorpakken naar een duurzame wereld.

Rijksmonumenten
De financiering van het onderhoud en de restauratie van onze rijksmonumenten, in het bijzonder de Rivièrahal, zal veel aandacht opeisen. Daarbij is de bijdrage van 18 miljoen die door de gemeente Rotterdam is toegezegd een belangrijke eerste stap. Dit omvangrijke project zal in fasen worden uitgevoerd waarbij we zullen starten met de botanische Victoriaserre.

Uitbreiding olifantenverblijf
Ook de uitbreiding van het olifantenverblijf staat de komende jaren centraal. Het nieuwe schetsontwerp begint al definitieve vormen aan te nemen. Hoge welzijnsnormen en natuurbehoud zijn hierin leidend. Sinds 1991 coördineert Blijdorp het Europese stamboek van de Aziatische olifant (EEP). De wens is om het huidige verblijf flink uit te breiden om onder andere een bullengroep te huisvesten. Een aantal verbeteringen voor dierwelzijn zijn al mogelijk gemaakt dankzij de Vereniging Vrienden van Blijdorp die dit jaar een speciale doorgang naar het buitengebied mogelijk hebben gemaakt.

Financiën en samenwerking
De komende jaren zijn onze uitdagingen groot en er zijn nog steeds veel onzekerheden in de wereld om ons heen. Zo heeft ook Blijdorp te maken met een fikse stijging van de energiekosten en wellicht zelfs een verdubbeling, ondanks onze duurzame investeringen in een warmte-koudeopslag (WKO) voor de klimaatregulatie van het Oceanium en zonnepanelen op het dak van het Oceanium. De capaciteitsdruk op de organisatie is nog steeds voelbaar maar we merken ook dat we weer stappen vooruit maken. Er is weer veel positieve energie. Nog meer dan ooit zoeken we samenwerking met het bedrijfsleven en externe partijen om al onze ambities waar te kunnen maken.

Vanwege de stijging van alle kosten en een periode van drie jaar zonder tariefswijzigingen, is Blijdorp genoodzaakt om de tarieven te verhogen.

Erik Zevenbergen, directeur Diergaarde Blijdorp: “Gelukkig is er weer veel positieve energie voelbaar. We kunnen weer vooruit kijken, op zoek naar ‘het nieuwe normaal’ en onderzoeken hoe we de meeste impact kunnen maken. We zijn hier volop mee bezig. Het gaat weer om de inhoud en dat voelt goed”.

Jaaroverzicht dieren- en plantennieuws 2022
Dit jaar is het vijfde seizoen van de televisieserie ‘Het echte leven in de dierentuin’ weer in Diergaarde Blijdorp opgenomen. Vanaf zondag 26 februari zijn de zes afleveringen te zien bij NPO1 om 21:30 uur. Het leven van de dieren is dag en nacht vastgelegd met verborgen en vaste camera’s. Veel van de gebeurtenissen uit 2022 komen hierin voorbij.

Zo verraste gorilla Aya ons in februari geheel onverwacht met een jong, ook bij de gelada’s, ringstaartmaki’s en witkruinmangabeys was er gezinsuitbreiding. Maar het mooiste nieuws bij de apen was misschien wel dat gorillaman Nasibu in Pari Daiza (België) eindelijk een eigen haremgroepje mag leiden. Na zeventien jaar waren er eindelijk weer kuikens bij de flamingo’s, mede dankzij hun nieuwe volière en uitbreiding van de groep. De secretarisvogels hadden een primeur met hun eerste kuiken, een zeer welkome aanwinst voor deze bedreigde diersoort.

Veel dynamiek bij de olifanten dit jaar. Olifant Faya kreeg haar eerste jong, Maxi genoemd. Er zijn nu vier generaties uit dezelfde familie en dat is wereldwijd een unieke situatie. Olifantenvrouwtjes Trong Nhi en Nhi Linh verhuisden naar Washington DC. Een hele onderneming met een lange voorbereidingstijd. De samenwerking met Amerika biedt veel nieuwe mogelijkheden om deze bedreigde diersoort beter te beheren en te behouden voor de toekomst. Zes ernstig bedreigde Afrikaanse gieren kropen uit het ei: drie Rüppellsgieren, twee witkopgieren en één kapgier. Een kuiken van de Rüppellsgieren en een kuiken van de witkopgieren werden ondergebracht bij pleegouders in Vogelpark Avifauna die zelf geen jongen hadden. Nieuwe aanwas bij gieren is van belang omdat ze in het wild ernstig worden bedreigd.

Geboortes waren er ook bij andere (bedreigde) diersoorten zoals bij de vicuña’s, koeneusroggen, Baers witoogeenden, kuifherten, bosrendieren, gelada’s, neushoornleguanen en gilamonsters, Komodovaranen, geelkeelgaailijsters, papegaaiduikers, vuursalamanders, kroeskoppelikanen en hyena’s. Helaas overleed het hyenajong onverwacht door een ongeval. Ook moesten we afscheid nemen van Indische neushoorn Namaste en Aziatische leeuwin Churchilla. Beide bereikten een respectabele leeftijd. In het kader van de internationale populatiemanagement programma’s verhuisden er ook een aantal dieren naar andere dierentuinen binnen Europa zoals twee zwarte neushoorns en een tijger.

Op botanisch gebied was het plaatsen van twee reusachtige valse Christusdoorns op de Afrikaanse Savanne een van de vele hoogtepunten: een flinke klus. Als vanouds bloeide de reuzenwaterlelie Victoria amazonica de gehele zomer in de Victoriaserre. De nieuwe route langs de bizons werd geopend, geheel voorzien van grote bomen en struiken die in de herfst prachtige kleurschakeringen geven als een ‘Indian Summer’.

Onderzoek en natuurbehoud
Samen met Ecomare (Texel) is Blijdorp opvanglocatie voor kortsnuitzeepaardjes geworden. Zeepaardjes sterken achter de schermen in ons Oceanium aan om vervolgens, met goed weer, uitgezet te worden. Afgelopen zomer werden er vanuit Blijdorp zes opgevangen diertjes weer in het wild uitgezet.

Het in Diergaarde Blijdorp ontwikkelde drijvende (vis)kweeksysteem kon in Bonaire worden getest dankzij een bijdrage van het INNO-fonds van het Wereld Natuur Fonds. Het doel is om koraalriffen te beschermen door het kweken van vissen op het rif.
In samenwerking met Wageningen University en Research loopt een groot onderzoek naar de genetische gezondheid van Aziatische olifanten. Het NWO, een financieringsorgaan voor wetenschappelijk onderzoek, heeft hiervoor een beurs toegekend.
Ook de neurologische klachten van de zeer bedreigde populatie Aziatische leeuwen worden onderzocht in samenwerking met het Europese stamboek en de Universiteit Utrecht.

Voor het fokprogramma van de Komodovaranen zijn er belangrijke stappen gemaakt in het onderzoek naar geslachtsbepaling. Voordat de jongen uit het ei komen kan nu aan de hand van DNA worden bepaald wat het geslacht is.

Bijzonder is de deelname van Blijdorp aan het onderzoek over de mogelijke terugkeer van kroeskoppelikanen in het wild, in samenwerking met diverse natuurbehoudsorganisaties.

Publieksactiviteiten
We mogen terugkijken op een geslaagd eerste ZOOmerterras tijdens de Open Monumentenavonden, waarbij het monumentale voorplein op drie avonden werd opengesteld voor Rotterdammers. Op vrijdagavond 9 september was de officiële opening van het monumentenweekend met wethouder cultuur Saïd Kasmi, gevolgd door een uitverkochte Talkshow over het belang van erfgoed in Rotterdam in de Rivièrahal.

Op het Festival Blijdorp Natuurlijk! stond het belang van biodiversiteit centraal en wat je hier zelf aan kunt doen. Er was een speciaal programma in samenwerking met natuurbeschermingsorganisaties en biologie-colleges van dierverzorgers en bekende influencers.
De hele zomervakantie bleef Blijdorp in de weekenden tot laat open. Op deze ZOOmeravonden waren er bijzondere kijkjes achter de schermen en gezellige terrassen met live muziek.

De Kinderboekenweek GigaGroen werd door wethouder Enes Yigit van o.a. Taal in Blijdorp geopend. In samenwerking met de Bibliotheek Rotterdam waren er voor scholen diverse activiteiten georganiseerd en werd er voorgelezen op spannende plekken in de Diergaarde. Ruim 7500 basisschoolleerlingen nemen hieraan deel. Op 12 oktober werd de boekenweek afgesloten met de opening van de eerste inheemse wijkdierentuin op Zuid, een vergroeningsproject i.s.m. diverse organisaties.

Ook in het hartje van Rotterdam was Blijdorp aanwezig vanaf de coronasluiting in de kerstvakantie. Dankzij een webcamverbinding kon het winkelend publiek in de koopgoot live meegluren in het haaienbassin.