Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Nederland
Vandaag tot 17:00 uur geopend
verzorger voert tropische vissen met Vegan visvoer

Onderzoek Voeding

Eten is belangrijk. Dat geldt niet alleen voor mensen maar ook voor dieren. Goed eten houdt dieren gezond. Daarom doen wij geregeld onderzoek naar de optimalisatie van het dieet van de verschillende dieren. De verschillende manieren van voer aanbieden spelen daarin ook een rol.

Invloed van licht op het voeraanbod voor doktersvissen

Voldoende zonlicht is cruciaal voor het ontstaan en de groei van koraalriffen. Algemeen wordt verondersteld dat de hoeveelheid licht zowel direct als indirect invloed heeft op het welzijn van rifbewoners en in het bijzonder van de herbivore doktersvissen. Met meer licht neemt de groei van mariene algen, en dus het voedselaanbod, toe. Daarnaast zien de doktersvissen onder lichtere omstandigheden mogelijke predatoren sneller aankomen. De lichtintensiteit die in aquaria wordt aangeboden is vaak echter minder dan in het wild. Onlangs heeft een student van Wageningen University & Research onderzocht in hoeverre het aanbieden van meer licht in het mangrovebassin van het Oceanium het foerageergedrag van de Paarse doktersvissen (Zebrasoma xanthurum) beïnvloedt. Hoe meer tijd de vissen besteden aan het zoeken van voedsel, des te meer hun gedragspatroon overeenkomt met de situatie in het wild.

Voor het onderzoek werd het gedrag van de doktersvissen tijdens drie verschillende situaties geobserveerd en met elkaar vergeleken: onder de normale omstandigheden zonder extra lampen, met één extra koraallamp en met twee extra koraallampen boven het bassin. Naast de gedragsobservaties, werd ook de lichtintensiteit in het bassin gemeten. De resultaten lieten duidelijke veranderingen zien die overeenkomen met de afname van de sterkte van het zonlicht in de loop van het jaar. De tijd die de doktersvissen spendeerden aan het zoeken van voedsel nam af naarmate het jaar vorderde. De lichtomstandigheden in het bassin werden dus sterker beïnvloedt door het zonlicht van buitenaf dan door de extra opgehangen lampen. Ook is gebleken dat de vissen zich vaak op een eigen plek in het aquarium begeven.

In Diergaarde Blijdorp streven we naar een optimaal welzijn van onze dieren en faciliteren daarom graag onderzoek dat hieraan bijdraagt. Met dit onderzoek is weer een stap gezet in het begrijpen en verbeteren van het welzijn van rifvissen in aquaria. Omdat het effect van de extra lampen nu nog minimaal bleek te zijn en de vissen sterk locatiegebonden blijken te zijn, is het noodzakelijk dat lampen boven aquaria het volledige wateroppervlak met de juiste intensiteit belichten. Het onderzoek wordt binnenkort achter de schermen vervolgd.

Een filmpje over dit onderzoek is hier te zien.

Twee extra koraallampen bevestigd boven ons mangrovebassin


Invloed van voeraanbod op groepsdynamiek mangabeys

Diersoorten die in groepen leven voeren onderling strijd over wie als eerste bij het voedsel mag komen. Ieder groepslid probeert zo hoog mogelijk in de hiërarchie te raken, want wie het hoogst in de hiërarchie staat heeft als eerste toegang tot voedsel. Voor een goed dierwelzijn is het dus belangrijk om in de gaten te houden of elk individueel dier in een groep wel voldoende mogelijkheid krijgt om aan voldoende voedsel te komen.

In de Diergaarde leven twee groepen witkruinmangabeys. Je kan ze bewonderen in hun verblijf tegenover de Dierenkliniek en in het buitenverblijf bij de gorilla’s. Witkruinmagabeys zijn bedreigde primaten die voornamelijk leven in de dichte, moerasachtige bossen die zich uitstrekken van Sierra Leone tot de grens tussen Ghana en Togo.

De mangabeys in de Diergaarde krijgen voornamelijk groenten, brokken, insecten, zaden, noten en browse. Onlangs is de invloed van de manier van voeren op het gedrag van de mangabeys onderzocht. Er zijn vier verschillende manieren van voeren met elkaar vergeleken. Het voer is of op één plek in het verblijf aangeboden of verspreid over het verblijf. Hierbij is gevarieerd met intact, ongesneden voedsel en voedsel dat in kleinere stukken is gehakt. Uit het onderzoek blijkt dat de mangabeys het meest actief gedrag vertonen wanneer het voedsel in kleinere stukken is gehakt en verspreid over het verblijf wordt aangeboden. Nog belangrijker is dat er is geconstateerd dat de dieren lager in rang meer tijd besteden aan foerageren (voedsel zoeken), wanneer het voedsel op deze manier wordt aangeboden. Ook vertonen de dieren minder stress gerelateerd gedrag.

De conclusie van dit onderzoek is dus dat voor de mangabeys het voer het beste verspreid over het verblijf en in kleine stukjes aangeboden kan worden. Deze wijze hebben we dan ook direct geïmplementeerd in de dagelijkse praktijk.

De complete wetenschappelijke publicatie van dit onderzoek is hier te lezen.


Grazende vissen

Om het natuurlijke gedrag van graasvissen te stimuleren voeren wij plantaardig visvoer in een nieuwe ruif. Deze ruif is 3D geprint op basis van mais en zeewier en heeft het uiterlijk van bolvormig hersenkoraal. Vissen eten op verschillende manieren. De speciale openingen in het kunstmatige koraal zijn gevormd naar de bekjes van de koraalvissen. Zo kan het juiste voer worden aangeboden aan de juiste vis en wordt het graasgedrag gestimuleerd. Door telkens te onderzoeken wat het effect is van een aanpassing van het 3D model op de vissen, komen we tot een steeds beter model. Het laatste concept is geschikt voor vissen die hun eten van het koraal af schrapen én vissen die het er liever uit trekken.

3D geprint model koraal Diergaarde Blijdorp

Het eerste 3D geprint model van plastic.

3D geprint model koraal Diergaarde Blijdorp

Een verbeterde versie van mais en zeewier.

3D geprint model koraal Diergaarde Blijdorp

Het laatste concept is geschikt voor vissen die hun eten afkrabben én vissen die het er liever uit trekken.