Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Nederland
Vandaag tot 18:00 uur geopend

Onderzoek Veterinair

Onderzoek voor behoud zwarte neushoorn

Fokprogramma
De in het wild levende zwarte neushoorn is een ernstig bedreigde diersoort. Dit komt met name door stroperij om de hoorn die men gebruikt in de Aziatische medicijnindustrie. Om het behoud van het dier te kunnen verzekeren is er door de European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) een fokprogramma opgezet. Door de zwarte neushoorn in gevangenschap te fokken kunnen ze in het wild worden uitgezet. Onlangs is er voor het eerst een grootschalige uitzetting geweest zwarte neushoorns naar Rwanda.

Gezondheid
Om succesvol te kunnen zijn met de fok en uitzetting moeten de dieren gezond zijn. Zwarte neushoorns in dierentuinen hebben last van zogenaamde ijzerstapeling. Hierdoor zit er te veel ijzer in het lichaam met schade aan organen of zelfs de dood tot gevolg. Orgaanschade kan ook optreden aan de voortplantingsorganen waardoor de dieren onvruchtbaar worden. Voor een ernstig bedreigd dier is de impact van een dergelijke ziekte op de populatie enorm.

Onderzoek
De oorzaak van ijzerstapeling is op dit moment niet bekend. Men dacht lange tijd dat het aangeboden voedsel in de dierentuinen te veel ijzer bevatte. Dit blijkt niet de (enige) oorzaak te zijn. Er bestaan verschillende theorieën over het ontstaan van ijzerstapeling. Met onderzoek willen wij de mogelijke oorzaken vanuit een breder perspectief bekijken waarbij we alle aspecten die invloed hebben op de stofwisseling als voeding, beweging, huisvesting en genetische afstamming meenemen.
Daarom is Diergaarde Blijdorp in samenwerking met Hoge School Leiden, Avans Hogeschool en verschillende EAZA dierentuinen gestart met een grootschalig onderzoek naar de oorzaak van ijzerstapeling.

 

Herpesvirus bij olifanten

Wij werken al meer dan 20 jaar mee aan het onderzoek naar het herpesvirus (EEHV) bij olifanten. Dit virus veroorzaakt wereldwijd sterfte onder jonge olifanten. Gesteund door medewerkers van het Erasmus MC, heeft Blijdorp’s veterinaire lab in 2020 haar eigen moleculaire diagnostiek opgezet om EEHV in een heel vroeg stadium aan te kunnen tonen. Zo kan vroegtijdig een behandeling worden ingezet zodra een kalf ziek wordt ten gevolge van EEHV.

Aantonen virus
Naast deze eigen diagnostiek werken we mee aan een EEHV-onderzoeksprogramma dat in 2019 gestart is op de Veterinaire faculteit van de Universiteit in Utrecht. Dit project heeft tot doel een vaccin tegen EEHV te ontwikkelen. De eerste stap op weg naar zo’n vaccin is de ontwikkeling van een test die antistoffen tegen EEHV kan aantonen. Die test is er inmiddels en voeren we uit in ons lab. De test is beschikbaar voor alle dierentuinen in Europa.

Ontwikkelen vaccin
Op basis van de eerste resultaten weten we nu dat bij olifanten kalveren heel lang antistoffen van de moeder in het bloed circuleren, tot wel 3 jaar lang. Bij andere diersoorten is dat maximaal 16 weken! We weten nu ook dat een olifantenkalf in de periode waarin het nog voldoende antistoffen van de moeder heeft, aan het virus moet worden blootgesteld, zodat het z’n eigen immuniteit kan opbouwen. Wanneer alle maternale antistoffen al verdwenen zijn op het moment dat het kalf voor het eerst aan EEHV wordt blootgesteld, is het dier extra gevoelig voor de ziekte die EEHV kan veroorzaken. Deze kennis is een belangrijke stap op weg naar een vaccin dat het kalf moet beschermen tegen EEHV. Dezelfde eiwitmoleculen uit de antistoffen-test vormen namelijk ook de basis van een werkzaam vaccin.

 

Harten

Diergaarde Blijdorp zet zich niet alleen in voor de gezondheid van dieren, maar indirect ook van mensen! Door dierenharten te leveren aan Erasmus MC, leren zij meer over verschillende, met name aangeboren, hartafwijkingen en kunnen chirurgische technieken worden verbeterd. Een mooi voorbeeld van hoe organisaties met verschillende missies elkaar verder kunnen helpen met hun onderzoek.