Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Nederland
Vandaag tot 00:00 uur geopend

Onderzoek gedrag

In onze Diergaarde wordt geregeld gedragsonderzoek gedaan. We vergroten hiermee onze kennis over het houden van dieren maar delen resultaten ook om dieren in het wild beter te kunnen beschermen.

De invloed van dierentuinbezoekers op het gedrag en verblijfsgebruik van Aziatische olifanten

Diergaarde Blijdorp coördineert het Europese stamboek van de bedreigde Aziatische olifant. Dankzij het in kaart brengen en coördineren van de populatie olifanten in dierentuinen zijn de fokresultaten sterk verbeterd. Een gezonde reserve populatie is belangrijk om, mocht dat in de toekomst nodig zijn, de wilde populatie te versterken. Dit kan bijvoorbeeld door middel van herintroducties.

Wij doen onderzoek om kennis op te doen om olifanten zo optimaal mogelijk te houden. Een dierentuin is een ideale plek om studenten te faciliteren bij het doen van hun onderzoek. De omstandigheden zijn namelijk redelijk controleerbaar en constant.

Student Stephan Lugthart van Wageningen Universiteit doet momenteel onderzoek naar de invloed van bezoekers op het gedrag en verblijfsgebruik van olifanten. Zo noteert hij de bezoekersaantallen rondom het perk. Ook maakt hij opnamen van de frequentie van het geluid van bezoekers vanaf het olifantenperk met zogenaamde AudioMoths. Deze apparatuur kunnen de lage frequenties opnemen die olifanten ook horen. Van de olifanten worden gedurende vaste intervallen gegevens verzameld over hun gedrag en de plek waar ze zich bevinden. De geluidsgegevens en bezoekersaantallen worden straks naast de gegevens over het gedrag van de olifanten gelegd. Omdat het weer, dag van de week en uur van de dag van invloed kunnen zijn op het gedrag van de olifanten, worden deze gegevens ook genoteerd. Ondanks dat we niet hopen opnieuw dicht te gaan zou dit voor het onderzoek een unieke kans zijn gedurende de hele dag metingen te doen zonder bezoekers. Op die manier kan je de gegevens goed met elkaar vergelijken.

Het onderzoek loopt op het moment nog. We zijn erg benieuwd naar de uitkomsten. We verwachten deze ook goed te kunnen gebruiken om verbeteringen aan te brengen bij de bouw van een nieuw verblijf voor de olifanten.

Effect zichtbaarheid soortgenoot op gedrag bij tijgers

Grote natuurgebieden in Indonesië worden in sneltreinvaart klaargestoomd om te kunnen voorzien in de wereldwijde behoefte aan palmolie en acaciahout. De slechts 400 overgebleven Sumatraanse tijgers worden met uitsterven bedreigd door deze ontbossing. Ook is dit prachtige dier gewild bij stropers. Zijn botten, tanden en klauwen worden gebruikt in de alternatieve medicijnindustrie.

In Diergaarde Blijdorp verblijven 2 van de 118 Sumatraanse tijgers die in Europese geaccrediteerde dierentuinen gehouden worden en daarbij deel uitmaken van het Europese fokprogramma voor deze soort. Met de gigantische achteruitgang in het aantal tijgers in het wild heeft deze reserve populatie een belangrijke natuurbehoudsfunctie. Helemaal nu deze soort in het wild op het randje van uitsterven staat. Bij zo’n cruciale functie is het belangrijk dat de dieren gezond zijn en zo veel mogelijk natuurlijk gedrag vertonen.

Daarom doet een student van de Universiteit Wageningen onderzoek over het effect van het, door de dieren, kunnen zien van hun soortgenoot in het verblijf ernaast. Heeft het effect op het gedrag van de tijgers als ze elkaar kunnen zien maar niet kunnen ontmoeten? Of is het beter om het solitaire dier in paren te houden? Dankzij het onderzoek weten we straks hoe we diermanagement en het verblijf kunnen verbeteren zodat dierenwelzijn en natuurlijk gedrag worden geoptimaliseerd.

Onderzoek GPS halsbanden kleine panda

Wij zijn enige tijd geleden gestart met een gedragsonderzoek bij de kleine panda’s. Zo is in kaart gebracht of het dragen van een GPS-halsband het gedrag beïnvloedt. Naar aanleiding van de resultaten zijn aanpassingen doorgevoerd aan het schuim en de aansluiting van de halsbanden. Hierdoor hindert het langdurig dragen van dergelijke halsbanden de dieren nauwelijks. Daarnaast heeft Diergaarde Blijdorp over de jaren veel waardevolle kennis en ervaring opgebouwd in het hanteren van kleine panda’s. Een medewerker van Diergaarde Blijdorp is naar Nepal gereisd om aan de lokale medewerkers van natuurbehoudsorganisatie Red Panda Network te leren hoe zij de kleine panda’s op de meest veilige manier kunnen vangen en vasthouden om de halsbanden aan te brengen en de dieren te onderzoeken.