Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Nederland
Vandaag tot 18:00 uur geopend

Onderzoek ecosystemen

Een ecosysteem is het geheel van planten en dieren in een gebied en hoe ze in verhouding staan tot elkaar en hun omgeving. Onbalans in een gebied kan leiden tot het afnemen van biodiversiteit.

Leeuwenmest

Wij leveren een bijdrage aan het leeuwenmestonderzoek van Universiteit Leiden. Voor dit onderzoek bestudeert men de rol van leeuwen in ecosystemen in Kenia. Het vee van de lokale bevolking valt weleens ten prooi aan leeuwen, wat leidt tot conflict tussen mensen en leeuwen. Dit is een grote bedreiging voor de leeuwenpopulatie. Inmiddels zijn er maatregelen genomen om het vee beter te beschermen tegen de leeuwen. Dit zal hopelijk leiden tot een afname van de conflicten. Door de mest van de leeuwen te analyseren, kan worden bepaald of de leeuwen nog vee eten en dus of de maatregelen effectief genoeg zijn.