Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Nederland
Vandaag tot 17:00 uur geopend

Onderzoek ecosystemen

Een ecosysteem is het geheel van planten en dieren in een gebied en hoe ze in verhouding staan tot elkaar en hun omgeving. Onbalans in een gebied kan leiden tot het afnemen van biodiversiteit.

Drijvende kraamkamers

Diergaarde Blijdorp is gestart met de ontwikkeling van een uniek kweeksysteem voor mariene vissen. In deze zogenoemde drijvende kraamkamers kweken we eitjes en larven van rifvissen zonder dat overplaatsing naar aparte opgroei-aquaria noodzakelijk is. Het overzetten is voor veel vissoorten een kwetsbare fase, waarbij een deel van de nakomelingen het niet altijd overleefd. De dieren kunnen voortaan opgroeien in het water waar ze de eieren afzetten.

Het kweken van mariene organismen is een lastig proces. Veel rifvissen worden door aquaria niet of nauwelijks gekweekt. Voor veel vissoorten zijn aquaria daarom nog altijd afhankelijk van wildvang. Koraalriffen behoren tot één van de meest biodiverse ecosystemen op aarde, maar staan door overbevissing, toerisme en klimaatverandering tegelijkertijd enorm onder druk. Daar wil Blijdorp met behulp van deze uitvinding verandering in brengen. Met onze drijvende kraamkamers hopen we de overlevingskansen van eitjes en larven te vergroten en zodoende een bijdrage te leveren in de bescherming van deze rifbewoners. Onlangs hebben we het systeem al succesvol getest bij anemoonvissen.

Blijdorp wil het systeem blijven ontwikkelen. Hiervoor is de start-up RoffaReefs opgericht. Binnenkort wordt het kweeksysteem in samenwerking met NGO’s en universiteiten getest in andere, bij EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) aangesloten, dierentuinen. Op termijn is de ambitie om de drijvende kraamkamers ook voor echte koraalriffen te gaan gebruiken.

Sander van Lopik test kweeksysteem in Diergaarde Blijdorp

Sander van Lopik test kweeksysteem


Onderzoek naar rifherstel samen met start-up Reefy

In Blijdorp is al enige tijd een onderzoeksopstelling van de start-up Reefy te vinden. De opstelling maakt onderdeel uit van het zogenaamde ‘Reef Enhancing Breakwater’ project, waarbij kunstmatige blokken worden ingezet om kuststroken te beschermen en tegelijkertijd rifherstel te bevorderen. Koraalriffen en oesterbanken zijn niet alleen belangrijke mariene ecosystemen, maar vormen ook een natuurlijke kustbescherming die ervoor zorgen dat golven, voordat ze de kust bereiken, worden afgeremd. Helaas zijn deze natuurlijke barrières voor een groot deel aangetast of zelfs verdwenen, waardoor kustlijnen steeds vatbaarder worden voor erosie en overstromingen.

Om dit tegen te gaan heeft Reefy een modulair systeem bedacht van makkelijk op te stapelen kunstmatige blokken die parallel aan kusten kunnen worden geplaatst. De blokken hebben een buitenste laag gemaakt van kalk, waardoor ze ook als aanhechtings- en groeiplaats dienen voor bijvoorbeeld koralen. Daarnaast bieden de openingen en afgeronde hoeken een complex habitat voor allerlei inwoners van riffen, zoals verscheidene soorten vissen en ongewervelden. Op die manier draagt het project niet alleen bij aan het beschermen van kustlijnen, maar ook aan het in stand houden en vergroten van mariene biodiversiteit. In één van onze publieksaquaria in het Oceanium testen wij momenteel met behulp van een schaalmodel hoe zo’n kunstrif zich ontwikkelt en in hoeverre rifvissen de blokken gebruiken als schuilplaats.

onderzoek naar rifherstel met Reefy

Onderzoeksopstelling van Reefy in ons rifaquarium