Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Nederland
Vandaag tot 18:00 uur geopend

Onderzoek botanisch

Wist je dat de Diergaarde een officieel erkende botanische tuin is? Dit betekent dat wij een plantencollectie beheren die we inzetten voor wetenschappelijk onderzoek, natuurbehoud en educatie.

Onze botanische onderzoeken zijn onderdeel van onze ambities op gebied van natuurbehoud. Wij zijn trots op de bevestiging van ons werk op dit vlak. Diergaarde Blijdorp heeft als eerste Nederlandse dierentuin het internationale keurmerk ‘BGCI Botanic Garden’ ontvangen. De Botanical Gardens Conservation International (BGCI) is een samenwerkend internationaal netwerk van botanische tuinen met als doel plantendiversiteit veilig te stellen voor het welzijn van mensen en de planeet.

Onderzoek Primula’s

Wij beheren de nationale plantencollectie van de Primula’s (Sleutelbloemachtigen). Deze collectie herbergt ook de drie van nature in Nederland voorkomende Primula soorten. Dit zijn de Slanke sleutelbloem (Primula elatior), de Gulden Sleutelbloem (P. veris) en de Stengelloze sleutelbloem (P. vulgaris). Dit zijn zeldzame soorten die ieder het beste groeien in verschillende omstandigheden. De één houdt bijvoorbeeld meer van droge grond een ander van kalk in de bodem. In principe kunnen verschillende soorten op deze manier prima in aparte ecosystemen leven. Maar door het wegvallen van ecologische barrières, door bijvoorbeeld klimaatverandering of menselijk ingrijpen in een gebied, wordt de kans groot dat soorten kruisen en de oorspronkelijke soorten verdringen.

Onze botanische afdeling heeft veel kennis en ervaring over de verzorging en vermeerdering van de primula’s. De Universiteiten van Nijmegen, Wageningen en Amsterdam hebben daarom een deel van hun levende onderzoeksmateriaal van inheemse Primula’s bij ons ondergebracht. We willen gezamenlijk onderzoek doen naar de gevaren van het kruisen van verschillende soorten primula’s door verandering in het groeigebied.

Je vindt onze primula’s o.a. in de Chinese tuin.


Op zoek naar sleutelbloemen

Sleutelbloemen zijn niet alleen prachtig, ze vertellen ons ook iets over de natuur waarin ze groeien. De informatie die we samen over de sleutelbloem verzamelen kan ons inzicht geven in het welzijn van deze en andere graslandsoorten. Doe je mee aan dit wetenschappelijk onderzoek? Kom je een sleutelbloem in de natuur tegen, noteer je waarneming dan op deze website “op zoek naar sleutelbloemen”.


Faciliteren onderzoek van de penisplant

De universiteit van Chicago inventariseert in samenwerking met de BGCI het aantal ex-situ planten van Amorphophallus titatum. De wereldberoemde reuzenaronskelk of penisplant komt voor in de regenwouden van Sumatra. De soort is bedreigd in haar voortbestaan door het verdwijnen van leefgebied, maar is tegelijk een icoon voor veel tropische plantencollecties. De plant wordt door velen beschouwd als de ambassadeur van het tropisch woud in Indonesië. Samen met de Chicago Botanic Garden, worden wereldwijd bladmonsters verzameld van planten uit de verspreide collecties. Na analyse van de genetische eigenschappen probeert men een beeld te krijgen van de onderlinge verwantschap, herkomst en genetische variatie van dit icoon Diergaarde verstuurde voor dit doel enkele bladmonsters van de aanwezige penisplanten (Amorphophallus titatum). We zijn nog in afwachting van de resultaten.


Onderzoek bestuiving en bloembiologie Waterbanen

Blijdorp doet ook mee aan een onderzoek van de Universiteit van Corsica naar de waterbanaan. Onderzoekers van deze universiteit proberen te achterhalen hoe het proces van bestuiven precies werkt bij de plant en de rol die de bloemen van de plant daarbij spelen, die bij de waterbanaan bijzonder klein zijn.

Blijdorp draagt zijn steentje bij aan dit onderzoek door gedurende de bloeiperiode van onze waterbananen de temperatuur in de bloem geregeld te meten en de geuren die afgegeven worden door de bloem te vangen met geurmonsters. Met deze data kunnen de onderzoekers dus inzicht krijgen in hoe de bloemen van deze plant proberen zo aantrekkelijk mogelijk te zijn voor insecten, zodat bestuiving wordt bevorderd.

Als er meer inzicht wordt verkregen in hoe de bestuiving werkt bij deze plant en de functie van de bloemen daarbij, dan kan ook beter bepaald worden hoe de waterbanaan past in de familie van Aronskelken. Aronskelken is de plantenfamilie waartoe ook de waterbanaan hoort.

Tijdens uw bezoek aan Blijdorp kunt u de waterbananen bewonderen in de Krokodillenrivier.

Waterbananenbloem

Waterbananen bij krokodillenrivier