Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Nederland
Vandaag tot 18:00 uur geopend

Samenwerking en kwaliteit

Diergaarde Blijdorp is lid van diverse organisaties die kwaliteit en samenwerking op gebied van natuurbehoud en dierverzorging borgen en stimuleren.

EAZA

EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) bevordert de samenwerking op gebied van collectiemanagement zoals bij fokprogramma’s. Ook bewaakt de organisatie een hoge standaard voor bijvoorbeeld de verzorging en huisvesting van dieren. EAZA stimuleert haar leden samen te werken op gebied van Natuurbehoud en campagnes. Alle natuurbehoudsactiviteiten van de leden brengt men in kaart. Wil je zien wat de impact is van alle EAZA leden op gebied van Natuurbehoud? Bekijk dan dit filmpje!

 

WAZA

WAZA (World Association of Zoos and Aquariums) begeleidt, stimuleert en ondersteunt dierentuinen en aquaria wereldwijd op gebied van dierenwelzijn en -zorg, milieu-educatie en instandhouding van diersoorten.

NVD

De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) is de overkoepelende organisatie voor de 13 grootste Nederlandse dierentuinen. De dierentuinen van de NVD werken nauw samen op het gebied van educatie, recreatie, natuurbescherming en onderzoek. Lidmaatschap van de NVD kan je beschouwen als een kwaliteitskenmerk voor een Nederlandse dierentuin.

BGCI

Diergaarde Blijdorp heeft als eerste Nederlandse dierentuin het internationale keurmerk ‘BGCI Botanic Garden’ ontvangen. De Botanical Gardens Conservation International (BGCI) is een samenwerkend internationaal netwerk van botanische tuinen met als doel plantendiversiteit veilig te stellen voor het welzijn van mensen en de planeet.

NVBT

Ook is Diergaarde Blijdorp lid van de NVBT (Nederlandse vereniging van Botanische tuinen). De NVBT is een koepelorganisatie en telt 27 tuinen verspreid over heel Nederland. De vereniging en haar leden hebben als missie om een bijdrage te leveren aan het behoud van biodiversiteit van planten in het kader van een duurzame wereld. Met ons lidmaatschap hebben wij ons gecommitteerd aan NVBT criteria over het beheer van de plantencollecties en de wijze waarop deze worden ingezet voor wetenschappelijk onderzoek, natuurbehoud en educatie.

NDV

Bovendien is onze Diergaarde onlangs aangemerkt als een, door de Nederlandse Dendrologische Vereniging erkend, arboretum. Onze bomencollectie (houtige gewassen) heeft een classificatie van twee sterren ontvangen.

IABES

De International Association of Butterfly Exhibitors and Suppliers (IABES) heeft tot doel het beschermen van wilde vlinderpopulaties en hun leefomgeving. Dit doen zij door het stimuleren van het houden en kweken van vlinders op een duurzame manier. Ze ondersteunen natuurbehoud, onderzoek en educatie activiteiten over vlinders.