Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Nederland
Vandaag tot uur geopend

Natuurbehoud wereldwijd

Dierentuinen hebben middels hun fokprogramma's een belangrijke bijdrage in het voorkomen dat dieren uitsterven. Maar misschien nog wel belangrijker is het veiligstellen van hun natuurlijke omgeving. Diergaarde Blijdorp organiseert regelmatig activiteiten waarvan de opbrengst naar projecten voor natuurbehoud verspreid over de wereld gaat. Deze projecten worden ondersteund door bijvoorbeeld uw bijdrage voor onze rondleidingen, schminken en Blijdorp Colleges.

Projecten:

MADAGASIKARA VOAKAJY

Diergaarde Blijdorp steunt Madagasikara Voakajy. Zij zetten zich in om de unieke variatie van dieren en planten van het eiland te behouden. Door hun lobby krijgen meer gebieden een beschermde status. Ze betrekken de lokale bevolking bij hun natuurbehoudsdoelstellingen door scholing van kinderen over de natuur van hun land.

EAZA Silent Forest

De alarmbellen luiden voor veel zangvogels in Zuidoost-Azië. Jaarlijks worden er miljoenen vogels gevangen om gebruikt te worden als huisdier, statussymbool, voedsel en zangwedstrijden. De internationale handel verdient veel geld aan vogels als de geelkeelgaailijster, Balispreeuw, Irena buulbuul en rijstvogel. Met de campagne ‘Silent Forest’ willen dierentuinen in Europa aandacht vragen voor het steeds stiller worden van het woud in Azië. Klik hier voor meer info >

Diergaarde Blijdorp maakt zich ook sterk voor bedreigde Aziatische zangvogels. We ondersteunen verschillende natuurbehoudsprojecten om de vogels weer te laten terugkeren en zingen in de natuur:

  1. Zo worden in Oost-Java en Noord-Sumatra fokprogramma’s ondersteund van de meest bedreigde vogels zoals de geelkruinbuulbuul en de zwartwitte lijstergaai. Ook wordt de lokale bevolking onderwezen over het belang van het beschermen van de vogels.
  2. Op Indonesisch eiland Nias wordt de bevolking opgeroepen hun niasbeo ter beschikking te stellen voor het fokprogramma omdat er bijna geen wilde exemplaren meer zijn. Ook voeren zij campagne om de vogel symbool voor het eiland te maken. Intussen wordt er een gebied geschikt gemaakt voor het terugplaatsen van de vogels. De nationale vereniging die wedstrijden met de zangvogels organiseert wordt actief betrokken bij de campagne. Uiteindelijke doel is natuurlijk dat er geen wedstrijden meer worden gehouden.
  3. Een eiland voor de westkust van Sumatra wordt strikt geheim gehouden omdat het een toevluchtsoord is voor de laatste bedreigde vogels zoals de shamalijster. Het belangrijkste doel is het beschermen van het eiland door rangers tegen stropers en handelaren.
  4. Op West-Java doet men tellingen naar bedreigde zangvogels en onderzoekt men of het woud nog geschikt is voor herintroducties.
  5. De sneeuwwitte Balispreeuw is ernstig bedreigd. Op Bali wordt campagne gevoerd om gevangen vogels weer te vrij te laten. Deze vogels worden gemonitord en men ondersteunt studenten om verder onderzoek naar deze vogels uit te voeren.

Meer informatie over deze natuurbehoudsprojecten vind je op silentforest.eu/projects/

Zwarte neushoorn:

Het voortbestaan van de zwarte neushoorn is allesbehalve zeker. De puntlipneushoorn wordt gestroopt voor zijn hoorns. Daarom ondersteunt Blijdorp dit ernstig bedreigde dier in het wild. Het project ‘Rhino Dog Squad’ van ‘Save the Rhino’ zet speciaal getrainde honden in om stropers op te sporen en te overmeesteren. Ze ruiken geur van munitie, hoorn en wapens en worden ingezet bij checkpoints. Bekijk hier een filmpje van de Dog Squad >

Indische neushoorn:

Indische neushoorns komen alleen nog voor in enkele reservaten in Noord-India en Nepal. In hun natuurlijke leefgebied worden zij bedreigd door stroperij vanwege hun lucratieve hoorn. In het begin van de vorige eeuw stond deze neushoornsoort er met minder dan 100 dieren in de natuur erg slecht voor. Nu leven zo’n 2.400 Indische neushoorns in het Kaziranga National Park Assam in India. Het is één van de grootste reservaten in het Noordwesten van India.

Blijdorp ondersteunt het natuurbehoudsproject ‘Indian Rhino Vision 2020’. IRV 2020 heeft tot doel om een wilde populatie van minimaal 3.000 Indische neushoorns in de regio Assam (India) te behouden. Het project omvat o.a. anti-stropers maatregelen, het monitoren van aantallen en gedrag, eventuele herplaatsingen en educatie van de lokale bevolking. Op dit moment focust het project zich op het uitzetten van de neushoorn over verschillende reservaten in Assam, buiten het reservaat (of in het wild?). Zo hebben natuurrampen, zoals overstromingen en uitbraken van ziekten, minder effect op de populatie Indische neushoorns.

Zeeschildpaddenproject St. Eustatius

Sinds maart 2019 staan er in Blijdorp twee emballagemachines (Lepelaar en Jungle Café) waar bezoekers hun plastic flesjes in kunnen leveren. Daarna kan er een keuze worden gemaakt tussen een aanbieding m.b.t. een flesje Sourcy blauw of donatie aan een natuurbehoudsproject. In het laatste geval wordt bijgedragen aan een project van STENAPA (St. Eustatius National Parks Foundation). Om zeeschildpadden beter te beschermen zijn ze uitgerust met zogenaamde “PIT tags” (Passive Integrated Transponder). Hiermee kan het gedrag van de schildpadden gevolgd worden en kunnen er gerichte maatregelen worden genomen ter bescherming. Om zo’n PIT tag uit te lezen is een speciaal apparaat nodig en dit zal bekostigd worden uit de donaties die op deze machines worden gedaan.
Zeeschildpadden worden wereldwijd bedreigd door vervuiling, illegale handel, bijvangst, opwarming van de aarde en het verdwijnen van stranden waar de eieren worden gelegd. Gelukkig zijn er wereldwijd initiatieven om het voortbestaan van de zeven verschillende soorten te ondersteunen. Bijzonder aan deze dieren is de wijze waarop het geslacht van de kleine schildpadjes wordt bepaald: lage temperaturen zorgen voor mannetjes en hoge temperaturen voor vrouwtjes.

Antillen leguaan

De status van Antilliaanse leguaan op de rode lijst van bedreigde diersoorten (IUCN) is sinds een paar dagen veranderd van ‘endangered’ naar ‘critically endangered’. Des te belangrijker dus om deze soort te redden. In mei 2018 kwamen er vier leguanen uit Sint-Eustatius naar Diergaarde Blijdorp in het kader van een internationaal fokprogramma. Naast het opzetten van een reservepopulatie door enkele ervaren en gerenommeerde dierentuinen wordt de opgedane ervaring in de toekomst ook gebruikt om op Sint-Eustatius een fokprogramma op te zetten. Om die reden leent Sint-Eustatius deze dieren uit aan Diergaarde Blijdorp. Meer info >

Kuifmakaken

Blijdorp steunt in Indonesië het project ‘Selamatkan Yaki‘ (Indonesisch voor ‘Bescherm de zwarte kuifmakaken uit Sulawesi’). Dit programma richt zich op het behoud van een wilde populatie zwarte kuifmakaken en de bescherming van hun habitat.
Klik hier voor meer informatie (=Engelstalige website) >

Gorilla’s:

Gorilla’s komen voor in de tropische regenwouden van West- en Centraal Afrika. Er zijn verschillende soorten gorilla’s. Bokito en zijn familie zijn westelijke laaglandgorilla’s. Hun soortgenoten in het wild worden helaas ernstig bedreigd door de vernietiging van hun leefgebied, stroperij en oorlogen.

  • Blijdorp ondersteunt met de opbrengst van de mobieltjes een mooi project in Congo Brazzaville: Mbeli Bai Study. Hier leven de westelijke laagland gorilla’s, dezelfde soort gorilla’s als Diergaarde Blijdorp heeft.
  • HELP OOK DE GORILLA’S IN HET WILD en zamel oude mobieltjes in: natuurbehoud door recyclen. Klik hier voor meer info >

IJsberen

Diergaarde Blijdorp steunt het WNF-ijsberenproject: een onderzoekscentrum op Spitsbergen. Daar wordt gekeken hoe we ijsberen kunnen beschermen om hun toekomst te verzekeren. Er wordt onderzocht hoe ijsberen reageren op de snelle verandering van het klimaat. Dit wordt onder andere gedaan door de dieren te voorzien van een zender zodat we ze kunnen volgen. De tijdelijke zenders van ijsberen, die we eerder ‘adopteerden’, werken niet meer. Nu is Blijdorp betrokken bij het volgen van een nieuwe ijsbeer die we ook weer Isdimma hebben genoemd (N26315). Magnus Andersen van het Norwegian Polar Institute (NPI): “Het kunnen volgen van de ijsberen via een trackingsysteem is erg kostbaar maar hiermee kunnen we belangrijke data verzamelen om de ijsbeer te helpen in haar voortbestaan. De bijdrage van Diergaarde Blijdorp is zeker welkom!”

Volg de ijsberen op Spitsbergen! Op een kaart worden de posities van de ijsberen maandelijks ververst.  Ga hier naar de ijsbeer tracking-kaart >

Olifanten

Blijdorp steunt de Asian Nature Conservation Foundation. Dit fonds doet onderzoek naar de beste manieren om conflicten tussen olifanten en mensen op te lossen en te voorkomen. Er wordt gekeken waar de conflicten plaatsvinden en waarom, en de bevolking krijgt advies in het leren omgaan met de wilde dieren. Met steun van Diergaarde Blijdorp zijn bijvoorbeeld corridors aangelegd; verbindingen tussen leefgebieden van de olifanten, waardoor de dieren niet meer over de akkers van de boeren lopen maar deze veilige ‘wandelpaden’ gebruiken. Klik hier voor meer info over dit project (= Engelstalige site).

Kleine panda

Diergaarde Blijdorp coördineert het Europese fokprogramma en het wereldstamboek van de kleine panda. Daarbij ondersteunt ze Red Panda Network in hun werk om de panda in Nepal te beschermen en te onderzoeken.

  • Steun aan de ‘forest guardians’ in Oost-Nepal. Klik hier voor meer info over dit project (= Engelstalige site)
  • Bijdrage aan de IUCN die de Rode Lijst van bedreigde soorten bijhoudt
  • Eind 2016 bezochten we dit natuurbeschermingsproject in Nepal. Lees hier het reisverslag en bekijk hieronder de vlogs

Bekijk ook dit filmpje van het Red Panda Network:

Jaarvogels

Blijdorp heeft een lange geschiedenis met jaarvogels en er zijn regelmatig jongen in het nest grootgebracht.  We ondersteunen ook een ‘Nest-adoptieprogramma’ in het Pakke Tiggerreserve in Noordoost-India. Bij dit natuurbehoudproject wordt de lokale bevolking ingeschakeld als natuurbeschermers. Het richt zich primair op het beschermen van nesten van diverse neushoornvogelsoorten, waaronder ook jaarvogels. Bezoekers van Blijdorp kunnen na afloop van de Vrije Vlucht Voorstelling geld doneren. De opbrengst hiervan gaat naar het neushoornvogelproject. Leer meer over het project op de site van het project >

Gieren

Met dit natuurbehoudsproject steunen wij de gieren-populatie in Nepal. Klik hier voor meer info over dit project (Engelstalig) >

Komodovaranen

Wij ondersteunen het reservaat ‘Wae Wuul’ voor komodovaranen op Flores (Indonesië). Klik hier voor meer info over dit project (= Engelstalige site) >

Vlinders

In Amazonica zijn vele prachtige, exotische vlinders te bewonderen. Maar wist je dat vlinders in Nederland al jaren tot een van de sterkst bedreigde diergroepen horen? Help de Vlinderstichting en tel de Nederlandse vlinders in Diergaarde Blijdorp en/of je eigen tuin>

Plastic zwerfafval

Diergaarde Blijdorp steunt de stichting Seacleaners-int Foundation zodat ze zwerfafval kunnen verwijderen uit de zeeën, oceanen en binnenwateren.

WAT DOET BLIJDORP NOG MEER AAN NATUURBEHOUD? >