Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Nederland
Vandaag tot 18:00 uur geopend

Help jij mee?

Tijdens jouw bezoek aan de Diergaarde geven we je graag tips mee om de natuur te helpen bijvoorbeeld bij onze Plastic Soep Expo, Natuurbehoudscentrum en Bijenvallei. Op deze pagina geven we je tips over wat jij kan doen om de natuur te helpen!

Verdwijnen leefgebied gorilla’s

De soortgenoten van Bokito worden ernstig bedreigd door o.a. het verdwijnen van hun leefgebied. Dit komt door het delven van coltan, een delfstof die nodig is voor de batterij in je mobieltje. Jouw oude mobieltje kunnen we klaarmaken voor hergebruik of de coltan recyclen. Ook levert elk mobieltje geld op. Blijdorp ondersteunt hiermee het natuurbehoudsproject Mbeli Baï Study.

Tip 1: Lever je oude mobieltje in
– Gooi je oude mobieltje in de verzamelbak bij het gorillaverblijf of bij de ingang.
– Wil je mobieltjes en printer-cartridges inzamelen met je bedrijf, vereniging of schoolklas? Vraag de gratis Bokito-inzamelbox aan


Klimaatverandering

Door de toename van broeikasgassen is de wereldwijde verandering van het klimaat een feit. De temperatuur stijgt en de weersextremen volgen elkaar in een snel tempo op. Bij extreme regenval kan er wateroverlast ontstaan, omdat het riool en het oppervlaktewater de grote hoeveelheid regen niet aan kunnen. Om hier een oplossing voor te bieden (klimaatadaptatie) hebben we onder het voorplein een grote opvangbak gemaakt. Dit water zuiveren we in een biofilter en gebruiken we als drinkwater voor onze dieren en planten.

Tip 2: Tegel eruit, groen erin
– Vang water op met een regenton en gebruik het als het een tijdje niet regent.
– Vervang tegels in de tuin door groen: tegel eruit, groen erin. 


Verlies inheemse biodiversiteit

Behoud van biodiversiteit is belangrijk voor al het leven op aarde. In Nederland is al 85% van de oorspronkelijke biodiversiteit verdwenen. In ons Natuurbehoudscentrum kan je inheemse, bedreigde vuursalamander bewonderen. Wij spannen ons in om deze soort behouden.

Tip 3: Maak van je tuin of balkon een paradijs voor diertjes en insecten
– Installeer een insectenhotel.
– Maak je tuin niet te netjes; bladeren, stronken, takken en stenen vormen schuilplekken voor insecten en andere diertjes.
– Koop insectenvriendelijke beplanting. Kom hiervoor inspiratie op doen in onze bijenvallei.
– Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen tegen onkruid.
– Zorg voor een makkelijke doorgang tussen jouw tuin en die van de buren door ruimte onder je schutting. Of liever nog: plaats een groene afscheiding.
– Koop inheemse insectenlokkende beplanting of haal niet weg wat komt “aanwaaien”. Denk aan de braam, slangekruid, brem, kamille,  fluitenkruid, framboos, kaasjeskruid, klaproos, hop, look zonder look, madeliefjes, struikhei en witte munt.