Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Nederland
Vandaag tot uur geopend

Fokprogramma's

Fokprogramma's zijn een middel om de dierentuinpopulatie van een soort gezond te houden. Geen enkele dierentuin heeft genoeg dieren van één soort om een levensvatbare populatie op te bouwen en onderhouden. Daarom werken dierentuinen samen. Veel fokprogramma's zijn voor dierentuinen in Europa, sommige zelfs voor de hele wereld. Met elkaar hebben die wel genoeg dieren voor een fokprogramma om de dierentuinpopulatie gezond te houden door ze zorgvuldig te beheren.

Elk fokprogramma (en er zijn er honderden!) wordt door iemand gecoördineerd. Samen met een commissie bepaalt deze coördinator welk dier met welk ander dier nakomelingen mag krijgen. Ook wordt er bepaald naar welke dierentuin de jongen gaan als ze groot geworden zijn. Hiervoor wordt computersoftware gebruikt die de genetica van de populatie analyseert.

In Blijdorp worden deze fokprogramma’s gecoördineerd:

  • Aziatische olifanten: EEP (fokprogramma onder Europese dierentuinen)
  • Kleine (of rode) panda’s: EEP (fokprogramma onder Europese dierentuinen) & het wereldwijde fokprogramma (GSMP)
  • Kuifherten: ESB (stamboek Europese dierentuinen)
  • Egyptische landschildpad EEP (fokprogramma onder Europese dierentuinen)
  • Rüppelsgier EEP (fokprogramma onder Europese dierentuinen)

Aziatische olifant met jongTonya

Diergaarde Blijdorp werkt bij de coördinatie van het wereldwijde fokprogramma van de kleine panda onder evaluatie van de IUCN die de Rode Lijst van bedreigde soorten beheert. Deze IUCN Red List is de meest uitgebreide informatiebron ter wereld van soorten en hun status. Het is een krachtig hulpmiddel om te informeren en actie te stimuleren voor het behoud van biodiversiteit. De lijst is van cruciaal belang voor de bescherming van de natuurlijke hulpbronnen die we nodig hebben om te overleven: het kan gezien worden als een soort  ‘Barometer van het leven’. In onderstaand filmpje krijg je een indruk van het belang van deze rode lijst:

Meer weten over fokprogramma’s en surplus-dieren? Klik hier >

Meer natuurbehoud >