Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Nederland
Vandaag tot 00:00 uur geopend
Amazonica

Biodiversiteit

Onze missie is het behoud en herstel van biodiversiteit door ons in te zetten voor bedreigde dier- en plantsoorten en door onze bezoekers te inspireren de natuur te beschermen.

Onze missie en doelstellingen staan omschreven in ons Masterplan. In het kort vind je hier onze belangrijkste doelstellingen op gebied van natuurbehoud en biodiversiteit.

Natuurbehoudspijlers

Wij werken aan onze missie door synergie te creëren tussen onze natuurbehoudspijlers Educatie, Onderzoek, Fok- en kweekprogramma’s, Dierenwelzijn en samenwerking met natuurbehoudsorganisaties wereldwijd. In de Diergaarde laten we bezoekers de schoonheid van het dieren- en plantenrijk beleven zodat ook zij de urgentie voelen de natuur te beschermen. Zo maken we van onze bezoekers en fans, ambassadeurs voor natuurbehoud.

Doelen voor 2030:
– Wij zijn een instituut op gebied van natuurbehoud.
– Met ons wetenschappelijk onderzoek dragen we bij aan het behoud van biodiversiteit.
– Wij zijn onderdeel van meer dan 80 fokprogramma’s voor het behoud van bedreigde dier- en plantsoorten.
– Ons educatieprogramma biedt onze bezoekers handelingsperspectief zodat zij ook kunnen bijdragen aan behoud en herstel van de natuur.
– We dragen jaarlijks voor minimaal één miljoen euro bij aan projecten wereldwijd die behoud en herstel van dier- en plantensoorten en hun leefgebieden tot doel hebben.
– Onze 30 hectare natuur is waardevol en relevant voor de biodiversiteit van de stad Rotterdam.

Om onze missie kracht bij te zetten doen we mee aan de actieagenda voor biodiversiteit van IUCN. De actieagenda bestaat uit initiatieven die worden genomen door verschillende groepen in de Nederlandse samenleving.