Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Nederland
Vandaag tot 18:00 uur geopend
Amazonica

Biodiversiteit

Onze missie is het behoud en herstel van biodiversiteit door ons in te zetten voor bedreigde dier- en plantsoorten en door onze bezoekers te inspireren de natuur te beschermen.

Onze belangrijkste doelstellingen op gebied van biodiversiteit en natuurbehoud staan omschreven in ons Masterplan.

Om onze missie kracht bij te zetten doen we mee aan de actieagenda voor biodiversiteit van IUCN. De actieagenda bestaat uit initiatieven die worden genomen door verschillende groepen in de Nederlandse samenleving.

Maar wat is biodiversiteit eigenlijk?

Biodiversiteit omvat de verscheidenheid aan verschillende ecosystemen, de verscheidenheid aan verschillende soorten binnen een ecosysteem en de genetische variatie binnen een soort. Ecosystemen variëren in grootte. De aarde als geheel kan worden gezien als een ecosysteem. Maar ook een boom, een boomholte, regenwouden, savannes, riffen en … steden. Zoals Rotterdam.

Het behoud van de nog aanwezige biodiversiteit is belangrijk om de ecosystemen op de planeet gezond te houden. Ecosystemen bestaan uit allemaal kleine ‘bouwsteentjes’, zoals plant- en diersoorten, maar ook verschillende schimmels en bacteriën. Er moeten genoeg van deze bouwstenen overblijven om de toren overeind te houden. Wanneer er namelijk teveel bouwstenen verdwijnen, kan de gehele toren instorten en dreigen we ecosystemen te verliezen.

Ecosystemen leveren ons belangrijke diensten, zoals schone lucht, fris water, goede bodemkwaliteit en de bestuiving van gewassen. Gezonde ecosystemen helpen ons dus om klimaatverandering te bestrijden en garanderen onze voedselvoorziening.


Biodiversiteit in de Diergaarde

Naast het zijn van een dierentuin en erkende botanische tuin is Blijdorp een stuk natuur van bijna 30 hectare midden in de stad! Wij bevorderen de lokale biodiversiteit door ook een plek te zijn voor inheemse plant- en diersoorten.

Insecten hotspot

Dankzij de verscheidenheid aan insectenlokkende beplanting in de Diergaarde, maar ook specifiek de bloemenweide met insectenhotel bij de entree is het goed toeven voor verschillende insecten in de Diergaarde.

Bijenvallei

Het voormalige wolvenverblijf heeft plaatsgemaakt voor een zogenaamde bijenvallei met inheemse beplanting. Het doel van de bijenvallei is enerzijds om bij te dragen aan onze missie op gebied van het behoud van biodiversiteit, anderzijds om ons publiek te betrekken bij het belang van biodiversiteit. Dankzij de aanplant van verschillende inheemse planten, boomstronken, dood hout en stenen etc. welke bepaalde insecten aantrekken, is een belangrijke plek in de Diergaarde gecreëerd. Lees hier het artikel uit abonnementenmagazine De Giraffe (zomer 2021).

Bloembollen

Ook hebben we een grote hoeveelheid bloembollen geplant in de gehele dierentuin, waarmee we hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van het Rotterdamse bijenlandschap. Deze actie kwam voort uit een samenwerking tussen Groene Cirkels, Diergaarde Blijdorp, de Groene Connectie en 1000 stapstenen voor de Bij. De bollen trekken vele insecten aan die er o.a. nectar en schuilplekken vinden.

Meten is weten

De komende jaren gaan we samen met Erasmus University College de aanwezige inheemse biodiversiteit in Blijdorp in kaart brengen. De nachtvlindertelling die onlangs door Bart van Camp is uitgevoerd, als onderdeel van het ‘Metropolitan Moth Project’, is hierin een eerste stap geweest. Tijdens deze telling werden maar liefst 130 verschillende nachtvlindersoorten in de Diergaarde gevonden. Bekijk hier het overzicht van de nachtvlindertelling.

 


Publieksplatform Biodiversiteit Rotterdam

Samen met Trompenburg Tuinen & Arboretum, Botanische Tuin Afrikaanderwijk, Het Natuurhistorisch, Erasmus University College en Bureau Stadsnatuur vormt Diergaarde Blijdorp het Publieksplatform Biodiversiteit in Rotterdam. Om Nederlanders in het algemeen en Rotterdammers in het bijzonder meer te vertellen over dit onderwerp en het belang van biodiversiteit voor een stad als Rotterdam te benadrukken, slaan bovengenoemde partijen de handen ineen. In 2021 zullen activiteiten voor jong en oud worden georganiseerd. Klik hier voor de agenda.