Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Nederland
Vandaag tot 21:00 uur geopend
Amazonica

Biodiversiteit

Onze missie is het behoud en herstel van biodiversiteit door ons in te zetten voor bedreigde dier- en plantsoorten en door onze bezoekers te inspireren de natuur te beschermen.

Onze missie en doelstellingen staan omschreven in ons Masterplan. In het kort vind je hier onze belangrijkste doelstellingen op gebied van natuurbehoud en biodiversiteit.

Natuurbehoudspijlers

Wij werken aan onze missie door synergie te creëren tussen onze natuurbehoudspijlers Educatie, Onderzoek, Fok- en kweekprogramma’s, Dierenwelzijn en samenwerking met natuurbehoudsorganisaties wereldwijd. In de Diergaarde laten we bezoekers de schoonheid van het dieren- en plantenrijk beleven zodat ook zij de urgentie voelen de natuur te beschermen. Zo maken we van onze bezoekers en fans, ambassadeurs voor natuurbehoud.

Doelen voor 2030:
– Wij zijn een instituut op gebied van natuurbehoud.
– Met ons wetenschappelijk onderzoek dragen we bij aan het behoud van biodiversiteit.
– Wij zijn onderdeel van meer dan 80 fokprogramma’s voor het behoud van bedreigde dier- en plantsoorten.
– Ons educatieprogramma biedt onze bezoekers handelingsperspectief zodat zij ook kunnen bijdragen aan behoud en herstel van de natuur.
– We dragen jaarlijks voor minimaal één miljoen euro bij aan projecten wereldwijd die behoud en herstel van dier- en plantensoorten en hun leefgebieden tot doel hebben.
– Onze 30 hectare natuur is waardevol en relevant voor de biodiversiteit van de stad Rotterdam.

Om onze missie kracht bij te zetten doen we mee aan de actieagenda voor biodiversiteit van IUCN. De actieagenda bestaat uit initiatieven die worden genomen door verschillende groepen in de Nederlandse samenleving.

Maar wat is biodiversiteit eigenlijk?

Biodiversiteit omvat de verscheidenheid aan verschillende ecosystemen, de verscheidenheid aan verschillende soorten binnen een ecosysteem en de genetische variatie binnen een soort. Ecosystemen variëren in grootte. De aarde als geheel kan worden gezien als een ecosysteem. Maar ook een boom, een boomholte, regenwouden, savannes, riffen en … steden. Zoals Rotterdam. Al deze systemen hebben echter één ding gemeen; ze zijn super veerkrachtig, maar er is een grens. En als die wordt overschreden, dan is de weg terug heel moeilijk. Zo niet onmogelijk. In ‘ecosysteem Rotterdam’ willen we ver binnen de grenzen blijven. Maar dat vergt heel veel kennis, innovatie en aanpassingen.

Het behoud van de nog aanwezige biodiversiteit is belangrijk om de ecosystemen op de planeet gezond te houden. Ecosystemen bestaan uit allemaal kleine ‘bouwsteentjes’, zoals plant- en diersoorten, maar ook verschillende schimmels en bacteriën. Er moeten genoeg van deze bouwstenen overblijven om de toren overeind te houden. Wanneer er namelijk teveel bouwstenen verdwijnen, kan de gehele toren instorten en dreigen we ecosystemen te verliezen.

Ecosystemen leveren ons belangrijke diensten, zoals schone lucht, fris water, goede bodemkwaliteit en de bestuiving van gewassen. Gezonde ecosystemen helpen ons dus om klimaatverandering te bestrijden en garanderen onze voedselvoorziening.

Publieksplatform Biodiversiteit Rotterdam

Samen met Trompenburg Tuinen & Arboretum, Botanische Tuin Afrikaanderwijk, Het Natuurhistorisch, Erasmus University College en Bureau Stadsnatuur vormt Diergaarde Blijdorp het Publieksplatform Biodiversiteit in Rotterdam. Om Nederlanders in het algemeen en Rotterdammers in het bijzonder meer te vertellen over dit onderwerp en het belang van biodiversiteit voor een stad als Rotterdam te benadrukken, slaan bovengenoemde partijen de handen ineen. In 2021 zullen activiteiten voor jong en oud worden georganiseerd. Klik hier voor de agenda.