Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Nederland
Vandaag tot uur geopend

Bezoekers informeren

Diergaarde Blijdorp laat haar bezoekers op alle mogelijke manieren kennismaken met exotische dieren en hun biotopen. Dat gebeurt in de eerste plaats door de bezoeker de biotoop en zijn bewoners te laten beleven. Het zien, horen en ruiken van dieren en hun verrassende gedrag, maken meer indruk dan een TV-film.

Maar het kan ook door borden met informatie, door verzorgerspraatjes of door een rondleiding. Of door demonstraties, moderne digitale media, lessen, kleine tentoonstellingen, posters enz. Elke situatie vraagt om zijn eigen middelen. Blijdorp heeft educatoren die zich speciaal hiermee bezig houden.

We informeren ook onze bezoekers over hoe zij zelf thuis kunnen bijdragen aan natuurbehoud/biodiversiteit en duurzaamheid.

Meer natuurbehoud >