Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Nederland
Vandaag tot 18:00 uur geopend

Mobieltjes voor gorilla's

Één van de bekendste westelijke laaglandgorilla families is die van zilverrrug Bokito die in de Diergaarde verblijft.

De soortgenoten van deze familie in Afrika, zijn helaas ernstig bedreigd door de vernietiging van hun leefgebied, stroperij en oorlogen. Veel leefgebied gaat verloren door het delven van de grondstof coltan. Dit is een erts die nodig is voor de werkzaamheid van de batterij van onze mobieltjes.

Wij ondersteunen daarom het natuurbehoudsproject Mbeli Baï Study. Zij monitoren en doen onderzoek naar onder andere het gedrag van de westelijke laaglandgorilla in Nouabalé-Ndoki National Park. Dit park is gelegen in het noordelijk deel van Democratische Republiek Congo (DRC). Één van de meest spraakmakende wetenschappelijke onderzoeken vanuit Mbeli Baï is het onderzoek met bewijs dat gorilla’s werktuigen gebruiken. De onderzoekssite is belangrijk voor het opleiden van natuurbeschermers maar heeft door de aanwezigheid van wetenschappers ook een afschrikeffect bij stropers.

De Mbeli Baï Study doet sinds 25 jaar onderzoek naar de populatie ontwikkeling van de westelijke laaglandgorilla, Afrikaanse olifant, moerasantilope en bosbuffel. Het is het langstlopende onderzoek dat op systematische wijze het gedrag en ecologie rondom de westelijke laaglandgorilla onderzoekt.

Borstgeroffel

Behalve het monitoren van ontwikkelingen binnen de gorillapopulaties is een nieuw onderzoek gestart welke gegevens verzamelt over het op de borstroffelen van mannelijke gorilla’s. Doel van het onderzoek is om het borstgeroffel te kunnen gebruiken als indicatie voor de gezondheid van de gorilla en een beter begrip van de communicatie tussen mannelijke gorilla’s.

Publicaties

Er zijn twee wetenschappelijke publicaties verschenen over gorillagedrag. Één gaat over drie volwassen vrouwen die vrijwillig van groep wisselen terwijl ze zwanger zijn. Hun jongen werden niet gedood door de zilverrug van de nieuwe groep waarbij ze aansloten. De tweede publicatie gaat over over het verspreiden van vrouwen over andere groepen.

Mobieltjes inzamelen

Tegenover restaurant de Oewanja, in de gorilla kijkhut vind je een inzamelpunt voor oude mobieltjes. Door oude mobieltjes hier in te leveren help je ze te recyclen zodat er minder coltan gedolven hoeft te worden. Bovendien kunnen we met de opbrengst van de mobieltjes het onderzoek van Mbeli Baï study ondersteunen. In 2021 haalde we op deze manier € 5.876,- op voor het natuurbehoudsproject.

HELP DE GORILLA’S IN HET WILD en zamel oude mobieltjes in. Klik hier voor meer info >