Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Nederland
Vandaag tot 18:00 uur geopend

Mhorrgazelle in Senegal

De mhorrgazelle (Nanger dama mhorr) is een gazellesoort die leeft in de open steppen en (half)woestijn van Zuid-Marokko tot Senegal. Deze gazellesoort is een ondersoort van de damagazelle. De damagazelle heeft sinds eind december 2015 de status ernstig bedreigd op de Rode Lijst van de International Union for Conservation of Nature (IUCN). Er zijn van deze soort namelijk nog maar 100 tot 200 volwassen individuen te vinden.

Nadat in 1968 de mhorrgazelles uitstierven in het wild, zijn in 1984 de eerste soortgenoten weer in Senegal geherintroduceerd. Deze dieren kwamen uit het Spaanse onderzoekscentrum Estación Experimental de Zonas Aridas. Daarnaast is in 1983 het Gueumbeul Special Wildlife Reserve (RSFG) opgezet in het noordwesten van Senegal. Dit reservaat is 720 hectare groot en is een combinatie van 340 hectare zoutwaterlagune en 380 hectare struikachtige savanne. Het doel van het reservaat is om de Sahel-Sahara diersoorten die zijn geherintroduceerd, waaronder dus de mhorrgazelles, te helpen met acclimatiseren en voortplanten.

Er is alleen een probleem als het gaat om de graasgebieden van de dieren. Deze worden namelijk overgenomen door de begroeiing van cactussen. Op dit moment is dit voor meer dan 46 hectare van het land het geval. Om de dieren zo goed mogelijk te herintroduceren, en ook te kunnen laten verblijven in het gebied, is het van belang dat er genoeg plek is voor de dieren om te kunnen grazen.

Om genoeg graasgebied te creëren, is er door BioParc Conservation een project gefinancierd genaamd “Steun voor in-situ instandhoudingsinitiatieven van Sahel -wildsoorten in het RSFG”. Dit project heeft als doel om het land dat is aangetast door de invasieve cactussen volledig te herstellen.

Om dit doel te bereiken, zijn er twintig mensen gedurende twaalf dagen bezig geweest met het verwijderen van cactussen. Hierbij is 3,5 hectare land cactusvrij gemaakt. Om te voorkomen dat de cactussen teruggroeien, zijn de planten die zijn weggehaald begraven in kuilen. Daarnaast is het plan om elk jaar vijf hectare aan cactussen te verwijderen en de schoongemaakte gebieden te onderhouden zodat de cactus niet terugkeert.