Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Nederland
Vandaag tot 17:00 uur geopend

Mens-olifant conflicten

Het behoud van grote zoogdieren is vaak in strijd met het welzijn van lokale bewoners die in hetzelfde gebied leven.

Buiten beschermde gebieden
In India leeft de grootste populatie Aziatische olifanten maar minder dan vijf procent van het landoppervlak is beschermd natuurgebied. Zo’n 80 procent van de olifanten leeft dus buiten de beschermde gebieden. De negatieve interacties tussen de olifant en de mens komen overal in India voor maar de situatie is vooral ernstig in West-Bengalen.

Het leefgebied van de bedreigde Aziatische olifant is versnipperd. Verschillende kuddes verplaatsen zich tussen de staat Assam in Nepal naar het noorden richting Bhutan. Om deze olifanten te kunnen beschermen is inzicht nodig welk leefgebied geschikt is voor olifanten en welke routes de kuddes lopen. Ook wil men conflicten met de plaatselijke bevolking, doordat de olifanten bijvoorbeeld akkers kapot maken, minimaliseren.

Mens-dier conflict
Mensen gebruiken vaak agressieve methoden bij het verdrijven van olifanten van akkers en uit dorpen. Ze doden ook olifanten als vergelding voor het doden of verwonden van mensen. Deze methoden zijn niet altijd effectief en kunnen op de langere termijn ook effect hebben op het gedrag van olifanten. De verschillende manieren van verdrijven en het effect daarvan worden door Asian Nature Conservation Foundation onderzocht. Voor succesvol en duurzaam behoud van de olifanten is specifiek onderzoek op gebied van deze conflicten nodig. Daarna kan men de stap maken naar het voorkomen van de conflicten.

GPS-halsbanden
Diergaarde Blijdorp heeft geholpen bij de de aanschaf van GPS-halsbanden. Hiermee krijgen we inzicht in de routes die de kuddes lopen. Eerder was bij het aanbrengen van de halsbanden een algehele verdoving nodig waarbij de olifant liggend de halsband om kreeg. Nu is een methode ontwikkeld waarbij de olifanten kunnen blijven staan en binnen 2 minuten weer bij bewustzijn zijn.

Uit het GPS-onderzoek is gebleken dat olifanten zich aangetrokken voelen tot gebieden met landbouwgewassen en opgeslagen voedsel. Door het vastleggen van de routes en de timing daarvan (dagelijks en seizoensgebonden) kan men zien waar en wanneer je de conflicten tussen mens en dier moet managen. Ook geeft het GPS-onderzoek inzicht in welke plekken geschikt zijn om officieel beschermd gebied te worden.

Oplossingen
Door de inzichten van het GPS-onderzoek kan men werken aan nieuwe oplossingen. Dankzij het ontwikkelen van corridors kunnen de olifanten zich veilig verplaatsen zonder in contact met mensen te komen en zonder schade aan te brengen aan gewassen. Nu men de kuddes realtime volgt kunnen mensen een whatsapp bericht ontvangen over de locatie van de kudde. Zo kan men ontmoetingen met de dieren vermijden.

Aanbrengen van GPS-halsband