Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Nederland
Vandaag tot 18:00 uur geopend

Mens-olifant conflicten

Het behoud van grote zoogdieren is vaak in strijd met het welzijn van lokale bewoners die in hetzelfde gebied leven.

Leefgebied

In India leeft de grootste populatie Aziatische olifanten maar minder dan vijf procent van het landoppervlak is beschermd natuurgebied. Zo’n 80 procent van de olifanten leeft dus buiten de beschermde gebieden. De negatieve interacties tussen de olifant en de mens komen overal in India voor maar de situatie is vooral ernstig in West-Bengalen.

Het leefgebied van de bedreigde Aziatische olifant is versnipperd. Verschillende kuddes verplaatsen zich tussen de staat Assam in India naar het noorden richting Bhutan. Om deze olifanten te kunnen beschermen is inzicht nodig welk leefgebied geschikt is voor olifanten en welke routes de kuddes lopen. Ook wil men conflicten met de plaatselijke bevolking, doordat de olifanten bijvoorbeeld akkers kapot maken, minimaliseren.

Mens-dier conflict

Mensen gebruiken vaak agressieve methoden bij het verdrijven van olifanten van akkers en uit dorpen. Ze doden ook olifanten als vergelding voor het doden of verwonden van mensen. Deze methoden zijn niet altijd effectief en kunnen op de langere termijn ook effect hebben op het gedrag van olifanten. De verschillende manieren van verdrijven en het effect daarvan worden door Asian Nature Conservation Foundation onderzocht. Voor succesvol en duurzaam behoud van de olifanten is specifiek onderzoek op gebied van deze conflicten nodig. Daarna kan men de stap maken naar het voorkomen van de conflicten.

GPS-halsbanden

Diergaarde Blijdorp heeft geholpen bij de de aanschaf van GPS-halsbanden. Hiermee krijgen we inzicht in de routes die de kuddes lopen. Eerder was bij het aanbrengen van de halsbanden een algehele verdoving nodig waarbij de olifant liggend de halsband om kreeg. Nu is een methode ontwikkeld waarbij de olifanten kunnen blijven staan en binnen 2 minuten weer bij bewustzijn zijn.

Uit het GPS-onderzoek is gebleken dat olifanten zich aangetrokken voelen tot gebieden met landbouwgewassen en opgeslagen voedsel. Door het vastleggen van de routes en de timing daarvan (dagelijks en seizoensgebonden) kan men zien waar en wanneer je de conflicten tussen mens en dier moet managen. Ook geeft het GPS-onderzoek inzicht in welke plekken geschikt zijn om officieel beschermd gebied te worden.

Aanbrengen van een GPS halsband

Oplossingen

Door de inzichten van het GPS-onderzoek kan men werken aan nieuwe oplossingen. Dankzij het ontwikkelen van corridors kunnen de olifanten zich veilig verplaatsen zonder in contact met mensen te komen en zonder schade aan te brengen aan gewassen. Nu men de kuddes realtime volgt kunnen mensen een WhatsApp bericht ontvangen over de locatie van de kudde. Zo kan men ontmoetingen met de dieren vermijden.

De huidige manier om de conflicten tussen mens en olifant op te lossen is het verdrijven en het verplaatsten van de olifanten naar de beschermden gebieden. Om de lokale bevolking te compenseren voor schade aan gewassen of een aanval betaalt men een vergoeding. ANCF onderzoekt de effectiviteit van deze compensaties en wat de houding is van mensen ten aanzien van het claimen van schade. Hiervoor interviewden ze 120 mensen verspreid over 30 dorpen. De interviews zijn inmiddels afgerond en worden nu geanalyseerd.

Wat kun jij doen?

Steun jij ons ook? Elke bijdrage is welkom. Zeker in deze bijzondere tijd, waar we als Diergaarde maar een beperkt aantal bezoekers tegelijk mogen ontvangen en alle zeilen bij moeten zetten. Met jouw steun draag je bij aan het welzijn van onze dieren én aan natuurbehoudsprojecten voor het beschermen van hun natuurlijke omgeving.

Klik hier om een donatie te doen

Olifanten in Blijdorp

De olifant-familie bestaat nu uit zeven Aziatische olifanten van drie generaties. Er zijn in Blijdorp al vele olifantenjongen geboren. De eerste, Bernhardine, is geboren in 1984 en tevens het allereerste olifantje dat in een Nederlandse dierentuin is geboren. Wil jij meer weten? Download het dierendossier van de Aziatische olifant:

Dierendossier