Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Nederland
Vandaag tot 18:00 uur geopend
Aziatische leeuwin Lalana krols

Steun aan leeuwen in het wild

Diergaarde Blijdorp draagt bij aan de instandhouding van Aziatische leeuwen door deel te nemen aan het Populatiemanagement Programma. Daarbij steunen we ook een het "Lion Landscapes Project" in Tanzania voor het behoud van de Afrikaanse soort.

Ruaha National Park
Het aantal leeuwen in Afrika is de laatste decennia met bijna 80% gedaald. Dit komt door het verdwijnen van hun leefgebied, afname van prooidieren en ziektes. Het beschermen van de leeuwen vindt grotendeels plaats in het Ruaha National Park. Dit is het grootste natuurpark van Tanzania en op twee na het grootste van Afrika. Hierdoor is het wereldwijd een van de belangrijkste plekken voor grote carnivoren (vleeseters) in het algemeen en voor zo’n 10% van de leeuwenpopulatie in Afrika in het bijzonder.

Conflict tussen mens en dier
De groep leeuwen in dit gebied leven in conflict met de bevolking die aan de rand van het park leeft. Hierdoor komen jaarlijks vele leeuwen om het leven. Omdat mens en dier dicht bij elkaar wonen, kunnen leeuwen makkelijker bij het vee komen. Dit is vaak de enige bron van inkomsten voor de arme bevolking. Zo’n ‘mens-carnivoor conflict’ is een groot probleem voor zowel de dorpelingen als de leeuwen want de mensen raken hun waardevolle vee kwijt en de leeuw overleeft het vaak niet.

Samen met de lokale bevolking
Het project dat Blijdorp ondersteunt, streeft naar vermindering van het aantal conflicten door een combinatie van twee factoren. Dit is het ontmoedigen van aanvallen op vee en het belonen van de dorpelingen wanneer ze leeuwen op hun land accepteren. De natuurbehoudsorganisatie kijkt samen met de lokale bevolking welke aanpak het best werkt om deze doelen te bereiken.

Methoden
Je kunt denken aan het ontwikkelen van waarschuwingssystemen zoals getrainde honden en herders, maar ook afschrikmiddelen zoals harde geluiden of vogelverschrikkers. Met het geld dat wordt gedoneerd kunnen zogenaamde ‘conflict officers’ aangenomen en getraind worden om de beste methodes te ontwikkelen en uit te voeren. Het mooie aan zo’n project is dat deze opgeleide rangers alle kennis weer door kunnen geven aan andere dorpsbewoners in dat gebied.

Omheining
Daarnaast wordt het vee dat het grootste risico loopt ook nog beschermd door een omheining. Deze is gemaakt van palen waar stevig metaaldraad omheen zit. Deze tactiek is als eens met succes toegepast in Kenia. In Ruaha is nu al een duidelijke daling te zien van het aantal aanvallen op vee. Het is dus belangrijk om deze aanpak in het hele gebied te introduceren. Blijdorp draagt een steentje bij door geld in te zamelen voor de opleiding en het salaris van rangers en het bouwen van de omheining.

leeuwenruahafacts