Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Nederland
Vandaag tot 17:00 uur geopend

Steun aan leeuwen in het wild

In dierentuinen bestaan fokprogramma’s voor bedreigde diersoorten. Dit is belangrijk om deze soorten in stand te houden. Voor leeuwen in dierentuinen is er ook een fokprogramma. Hier doet Blijdorp natuurlijk aan mee, maar gaat nog een stapje verder. In het land van herkomst wordt een natuurbehoudsproject ondersteund: het Ruaha Carnivore Project in Tanzania.

 

leeuwenruahafacts

CONFLICT TUSSEN MENS EN DIER

Het aantal leeuwen in Afrika is de laatste decennia met bijna 80% gedaald door het verdwijnen van hun leefgebied, afname van prooidieren en ziektes. Het beschermen van de leeuwen vindt grotendeels plaats in het Ruaha National Park. Dit is het grootste nationale park van Tanzania en op twee na het grootste van Afrika. Hierdoor is het wereldwijd een van de belangrijkste plekken voor grote carnivoren (vleeseters) in het algemeen en voor zo’n 10% van de leeuwenpopulatie in Afrika in het bijzonder. Maar helaas wordt deze groep leeuwen bedreigd door conflicten met de bevolking die aan de rand van het park leeft. Hierdoor worden jaarlijks vele leeuwen gedood. Omdat mens en dier dicht bij elkaar wonen, kunnen leeuwen makkelijker bij het vee komen. Dit is vaak de enige bron van inkomsten voor de arme bevolking. Zo’n ‘mens-carnivoor conflict’ is een groot probleem voor zowel de dorpelingen als de leeuwen want de mensen raken hun waardevolle vee kwijt en de leeuw overleeft het vaak niet.

SAMEN MET DE LOKALE BEVOLKING

Het project dat Blijdorp ondersteunt, streeft naar vermindering van het aantal conflicten door een combinatie van twee factoren: het ontmoedigen van aanvallen op vee en het belonen van de dorpelingen wanneer ze leeuwen op hun land accepteren. Samen met de lokale bevolking wordt gekeken welke aanpak het best werkt om deze doelen te bereiken. Denk hierbij aan het ontwikkelen van waarschuwingssystemen zoals getrainde honden en herders, maar ook afschrikmiddelen zoals harde geluiden of vogelverschrikkers. Met het geld dat wordt gedoneerd kunnen zogenaamde ‘conflict officers’ aangenomen en getraind worden om de beste methodes te ontwikkelen en uit te voeren.

Het mooie aan zo’n project is dat deze opgeleide rangers alle kennis weer door kunnen geven aan andere dorpsbewoners in dat gebied.

DeGiraffe-zomer27-DTP.inddDaarnaast wordt het vee dat het grootste risico loopt ook nog beschermd door een omheining van palen waar stevig metaaldraad omheen zit. Deze tactiek is in Kenia met succes ingevoerd en in Ruaha is nu al een duidelijke daling van het aantal aanvallen op vee. Het is dus belangrijk om deze aanpak in het hele gebied te introduceren. Blijdorp draagt een steentje bij door geld in te zamelen voor de opleiding en het salaris van rangers en het bouwen van de omheining.

Lees meer over de natuurbehoudsprojecten die Blijdorp steunt >