Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Nederland
Vandaag tot 18:00 uur geopend
Komodovaraan

Komodovaranen op Flores

De komodovaraan is een kwetsbare soort omdat hij alleen nog op enkele Indonesische eilanden leeft. Zijn belangrijkste prooidieren worden bejaagd door mensen en daarmee zijn ook de aantallen van deze grote hagedis afgenomen.

Komodo Survival Programme
Diergaarde Blijdorp ondersteunt het Komodo Survival Programme (KSP). Het programma richt zich op het beschermen van de overgebleven komodovaranen populatie in het reservaat ‘Wae Wuul’ op eiland Flores (Indonesië). Ook zet men zich in voor het vermijden van de aantasting van hun leefgebied. Om dit te realiseren werkt men aan bewustzijn en het betrekken van de lokale bevolking bij de bescherming van de grote varaan.

Cameravallen
De drie belangrijkste gebieden van het monitoring programma zijn het Wae Wuul Nature Reservaat, Ontoloe eiland en het Pota district. Dankzij de cameravallen in deze gebieden heeft men bijna 2.000 foto’s met komodovaranen kunnen vastleggen op 81 verschillende locaties. Van de 13 camera’s op Ontoloe eiland hebben 12 camera’s komodovaranen vastgelegd. Hierdoor weten we dat de varanen zich goed hebben verspreid over het eiland.  Men gaat ervan uit dat de zes komodovaranen die naar het eiland zijn terug gebracht het hebben overleefd en zich succesvol hebben gevestigd.

Cameravallen installeren

Foto cameraval Ontoloe Island

Educatiegebouw
In 2019 heeft men gewerkt aan de bouw van een educatiegebouw in Pota, in het noorden van Flores. Deze locatie wordt ook gebruikt door lokale overheden voor educatie over ecotoerisme en natuurbehoud. Ook is men gestart met een proef voor duurzame veehouderij met een stal en een composteermachine. KSP organiseerde onlangs in samenwerking met het Indonesisch Science Instituut (LIPI) een symposium. Hier bespraken zij de onderzoeksresultaten van de afgelopen 20 jaar. Ook besprak men het ontwikkelen van een strategisch actieplan voor het behouden van de komodovaraan.

Community patrouille

Het Komodo Survival Programme heeft aflopen jaar flinke vooruitgang geboekt met het in het in kaart brengen van de komodo varanen in de drie gebieden. Tevens heeft het project de prooidieren van de komodovaraan kunnen volgen met behulp van de data van de camera vallen. Buiten de werkzaamheden in het veld hebben de werknemers in de natuurgebieden trainingen gekregen in het educatiegebouw in Pota. Hier hebben zij geleerd hoe ze de data van de cameravallen kunnen analyseren en kregen zij college over de ecologie van de komodovaraan. In de komende periode gaat het programma zich inzetten om in het noorden van Flores, Torong Padang, lokale gemeenschappen aan te sporen mee te helpen aan het behoud van de komodovaraan. Ze willen zo op lange termijn de populaties kunnen monitoren en het gebied patrouilleren met behulp van lokale regeringsautoriteiten en de inzet van de gemeenschap.

Komodovaraan in Pota