Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Nederland
Vandaag tot 18:00 uur geopend
kleine rode pandajong met moeder

Kleine panda's

Diergaarde Blijdorp coördineert het Europese fokprogramma en het wereldstamboek van de kleine panda.

Red Panda Network

De aanwezigheid van de bedreigde panda in dierentuinen is belangrijk voor het geval hij in het wild uitsterft. Die kans is aanwezig want in het wild leven nog maar 2.500 dieren.

Wij werken samen met natuurbehoudsorganisatie Red Panda Network (RPN) in Nepal om de panda te beschermen en te onderzoeken. Zo ontwikkelen zij educatieprogramma’s waarbij de lokale bevolking leert over het belang van het behoud van de kleine panda. RPN helpt mensen bij het vinden van alternatieve inkomstenbronnen om ze minder afhankelijk van het bos te maken. Een deel van de mensen leidt men op tot boswachter. Boswachters voorkomen stroperij en illegale houtkap.

Monitoren

Natuurbehoudsorganisatie Red Panda Network verzamelt gegevens over de kleine panda met behulp van 46 verborgen camera’s die in het gebied tussen Panchthar-Ilam-Taplejung (PIT) zijn geplaatst. Deze camera’s en bijbehorende monitoringapp zijn door Diergaarde Blijdorp aangeschaft. Dat deze camera’s niet alleen belangrijk zijn voor het in kaart brengen van het leefgebied van de kleine panda bewijst de foto die is gemaakt van een Bengaalse tijger (Panthera tigris tigris)!  Dit is een ondersoort van de bedreigde tijger en leeft in het Indische subcontinent. De tijger liep langs een camera die is bevestigd op 3.165 meter boven zeeniveau. Zo hoog is de aanwezigheid van de Bengaalse tijger niet eerder vastgelegd, een hoogte record dus! Lees hier het complete onderzoek waarvan wij co-auteur zijn.

Herbebossing

Eén van de grootste bedreigingen voor de kleine panda is de vernietiging van haar leefgebied. In Nepal is het bos hierdoor versnipperd tot 400 kleine deelgebieden. Behalve de programma’s met de gemeenschap is het herstellen van de bossen een andere belangrijke pijler. Al 8 jaar geleden is men gestart met het aanplanten van bomen en de resultaten daarvan zijn te merken door de terugkeer van de zwarte beer, de Indische muntjak, luipaard en zelfs de kleine panda. Sinds 2019 zijn er door RPN 50.000 bomen geplant om gebieden weer met elkaar te verbinden. In 2022 heeft de Diergaarde financieel bijgedragen om land aan te kopen en een beschermend hek neer te zetten.

GPS halsbanden

Door in de Diergaarde de werking van GPS-halsbanden te onderzoeken met behulp van onze kleine panda’s, helpen we de natuurbehoudsorganisatie met het verbeteren van de constructie van de halsbanden en vangmethodes. De eerste kleine panda’s met beproefde GPS-halsband zijn inmiddels uitgezet in Oost-Nepal.

Met de lokale gemeenschap

Fornuizen en kleine panda’s redden lijken op het eerste gezicht niets met elkaar te maken te hebben. Niets is minder waar; door zo veel mogelijk gezinnen te voorzien van metalen, brandstof-efficiënte kooktoestellen wordt veel brandhout bespaard. Het verzamelen van hout voor de traditionele klei-steen-ovens veroorzaakt het verlies van leefgebied van onder andere de kleine panda. Ook voor de gezondheid van de mensen zijn de nieuwe kooktoestellen een verbetering. De WHO schat in dat bijna 4 miljoen mensen eerder sterven door luchtvervuiling van traditionele fornuizen en open vuur.

Een andere bedreiging voor kleine panda’s zijn loslopende (zwerf)honden. De honden doden panda’s en kunnen ziektes zoals rabiës doorgeven. De Forest Guardian helpen bij het vangen van honden zodat ze gecastreerd en gevaccineerd kunnen worden. Dorpelingen kunnen langskomen met hun eigen hond voor een gratis vaccinatie.

Dankzij onze hulp heeft Red Panda Network hun team van boswachters kunnen uitbreiden. RPN heeft gestimuleerd dat vrouwen worden aangenomen als boswachter. Dat vrouwen mogen werken is helaas niet vanzelfsprekend in Nepal. De vrouwen die zich inzetten voor het beschermen van de kleine panda laten zien dat zij de vooroordelen kunnen doorbreken. Zij zijn een inspiratiebron voor jongere generaties meisjes.

Op reis

Janno Weerman, onze coördinator van het internationale fokprogramma van de kleine panda’s, bezoekt regelmatig het natuurbeschermingsproject in Nepal om kennis over de dieren uit te wisselen.

Lees hier het reisverslag en bekijk de vlogs van de reis die werd gemaakt door onze coördinator van het rode panda stamboek.

Meer weten? Bekijk ook dit filmpje van het Red Panda Network:

Doneer voor de kleine panda

Draag je het natuurbehoudswerk in Nepal ook een warm hart toe en wil je iets doneren? Doneer voor de kleine panda!