Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Nederland
Vandaag tot 18:00 uur geopend

Javaanse Neushoorn

De Javaanse neushoorn (Rhinoceros sondaicus) is de meest bedreigde soort onder de vijf neushoorn soorten en staat als “ernstig bedreigd” op de Rode Lijst van de International Union for Conservation of Nature, het internationale samenwerkingsverband voor natuurbehoud.

Vanwege zijn zeldzaamheid en het gevaar op uitsterven is de Javaanse neushoorn een prioriteit om te beschermen. Er zijn zelfs zo weinig dieren, dat ze nauwelijks op beeld vastgelegd kunnen worden en er zijn dan ook geen Javaanse neushoorns in dierentuinen te vinden.

Het aantal Javaanse neushoorns wordt momenteel geschat op ongeveer 74 individuen die leven in het wild en komen alleen nog voor in het Ujung Kulon Nationaal Park op Java, Indonesië. Omdat de populatie zo klein is zijn zij erg gevoelig voor natuurrampen, demografische veranderingen en inteelt en worden zij ook gestroopt.

Om nieuwe informatie te verzamelen over de Javaanse neushoorn populatie hebben meerdere partijen de handen ineen geslagen. Blijdorp werkt samen met Friends of Rhino en Ujung Kulon National Park om te zorgen dat er onderzoek gedaan kan worden in de laatst overgebleven habitat van de Javaanse neushoorn. In het leefgebied van de neushoorn worden steeds meer cameravallen geplaatst waarmee er gemonitord kan worden hoe veel Javaanse neushoorns er in het gebied voorkomen. Het plaatsen van cameravallen heeft in eerdere projecten ook al aangetoond dat het stropen van dieren verminderd omdat er meer toezicht is in de gebieden. Tevens wordt er met de data van de camera vallen informatie verzameld over de geslacht- en leeftijd structuren binnen de populatie waardoor er meer inzicht komt in populatie compositie en kennis verkregen wordt over het gedrag van de dieren.

Met deze gegevens kan het management van het gebied aangepast worden om de soort te beschermen. Hiermee versterken Blijdorp, Friends of Rhino en Ujung Kulon National Park het onderzoek, behoud en herstel van de Javaanse neushoorn populatie.

Credits foto: © Stephen Belcher Photography / WWF