Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Nederland
Vandaag tot 18:00 uur geopend

Indische maraboes

In Diergaarde Blijdorp vind je op dit moment de Afrikaanse maraboe. Ze leven in de gieren volière waar ze in de buitenlucht hun nesten maken en de jongen zelf groot brengen. Dit is uniek voor een Noord-Europese dierentuin. De Afrikaanse maraboe wordt volgens IUCN niet met uitsterven bedreigd. Dat is anders voor de Indische maraboe. Diergaarde Blijdorp ondersteunt daarom een natuurbehoudsproject voor de Indische maraboe.

Bedreigd
De Indische maraboe leeft vooral in noord-India en oost-Nepal. Daar leven ze in moerassen, meren en rijstvelden. Daarnaast is de Indische maraboe te vinden op vuilnisbelten waar ze op zoek gaan naar voedsel. Volgens de IUCN rode lijst is de Indische maraboe bedreigd. De totale populatie wordt geschat op 800 tot 1.200 vogels. Een van de belangrijkste reden van het continue afnemen van het aantal dieren is het verdwijnen van de natuurlijke leefomgeving. Indische maraboes hebben namelijk grote, hoge bomen nodig om hun nest in te kunnen maken. Door het verdwijnen van deze bomen heeft de maraboe een te kort aan geschikte plekken om een goed nest te maken.

Kunstnesten
Omdat vooral de hoge bomen steeds moeilijker te vinden zijn voor de Indische maraboes is een belangrijk onderdeel van het natuurbehoudsproject het maken van kunstmatige nesten. Dankzij deze nesten zijn er meer plekken waar de vogel kan broeden. Om te voorkomen dat de jonge maraboes uit het nest vallen en daardoor hun vleugels of poten breken, is het belangrijk dat de kunstnesten  stevig zijn. Uit onderzoek blijkt dat bamboepalen sterk en het meest geschikt zijn. Een ander voordeel van bamboe is dat de nesten elke jaar weer opnieuw kunnen worden opgebouwd en uitgebreid. Bij het bouwen van de nesten houdt men er rekening mee dat het mogelijk blijft de dieren te observeren. Op deze manier verzamelt het project nog meer informatie over het nestgedrag van deze dieren. In het jaar 2019-2020 wil men 25 nesten maken.

Betrekken van lokale bevolking
In de noordelijke provincie Assam in India broeden Indische maraboes heel dicht bij bevolking. Dit is voor de mensen geen prettige situatie omdat mest en voedselresten zich onder het nest ophopen. Dit geeft gedurende het broedseizoen een vieze geur. Daar komt bij dat de bevolking van India de maraboe ziet als een vies dier omdat het voornamelijk aaseters zijn. Het voorlichtingsprogramma dat sinds 2009 in het Kamrup District loopt, heeft een positief effect op de status van de Indische maraboe. Hierdoor is bevolking meer gemotiveerd om zich in te zetten voor het behoud van de vogel. Zo helpt een deel van de lokale bevolking mee met het opbouwen van kunstnesten voor de maraboe.

Er is een prachtige film gemaakt over het natuurbehoudswerk.