Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Nederland
Vandaag tot 18:00 uur geopend

Gieren in het nauw

Gieren over de hele wereld raken steeds meer bedreigd. Afrikaanse gieren waaronder ook de Rüppellsgier worden ernstig bedreigd door onder andere vergiftiging.

Afrikaanse gierencrisis

In slechts 50 jaar tijd zijn de populaties van zeven soorten Afrikaanse gieren, waaronder Rüppellsgieren, met minstens 80% afgenomen. De belangrijkste oorzaak van de achteruitgang in aantallen gieren is vergiftiging. Mensen gebruiken vergiftigd aas als vergelding op aanvallen op hun vee door leeuwen, wilde honden, hyena’s en luipaarden. Dit doodt vaak veel meer gieren die op het aas afkomen dan de carnivoren waarvoor het bedoeld was. Omdat zelfs enkele incidenten tot massale sterfte van gieren kan leiden en tot het regionaal uitsterven van meerdere soorten, moeten we nu actie ondernemen!

Aanpak

Diergaarde Blijdorp ondersteunt daarom het Peregrine Fund in Kenia. De Vulture Liaison teams van het Peregrine fund proberen vergiftiging van Rüppellsgieren en andere gieren te voorkomen. Om dit te bereiken richten ze zich op:
1 het verminderen van conflicten tussen mens en carnivoren
2 het effectief, snel en veilig opruimen van vergiftige karkassen
3 het geven van een verantwoordelijkheidsgevoel aan lokale gemeenschappen en ze actief betrekken bij het behoud van gieren.

Nieuw team

Aanvankelijk werd er de afgelopen vijf jaar gewerkt in teams in zuidelijk en noordelijk Kenia. Dankzij de bijdrage van de Diergaarde kunnen ze hun succesvolle model nu ook gebruiken voor het opleiden en betalen van salarissen van een nieuw team in midden Kenia. Ze geven onder andere praktische trainingen aan vijf Vulture Liaison Officers en een netwerk van verkenners, die helpen informatie te vergaren voor het team. De training is gericht op het snel opsporen en behandelen van vergiftigde gieren, het opruimen van vergiftigde karkassen en het voorkomen van conflicten tussen mens en carnivoor.

GPS en whatsApp

Bovendien voorziet het team Rüppellsgieren van GPS-zenders om er snel bij te zijn als de gier vergiftigd is. Het team is dankzij de zenders in staat om te zien of een gier nog beweegt of zich verplaatst. Als een signaal onnatuurlijk lang vanaf dezelfde plaats uitzendt of er meerdere signalen langdurig van dezelfde plek komen is dat een teken voor de rangers om poolshoogte ter plaatse te gaan nemen. Ook is er een WhatsApp-groep met meer dan 100 deelnemers van 22 verschillende natuurbeschermings-organisaties die regelmatig informatie delen over predatie- en vergiftigingsincidenten.

Educatie en voorlichting

Behalve het opsporen van incidenten en het rehabiliteren van gieren zet Peregrine fund zich in voor natuurbeschermingseducatie en voorlichting. Deze onderwijsactiviteiten zijn gericht op scholen, rangers van de Kenya Wildlife Service, overheden en veehouders.

Genetisch onderzoek

Het team helpt de Diergaarde op hun beurt weer met het verzamelen van veren om genetisch onderzoek te doen. Het in kaart brengen van het DNA van Rüppellsgieren helpt om het stamboek goed te kunnen managen. Mocht het in de toekomst helaas voorkomen dat giersoorten dreigen uit te sterven dan kunnen gezonde populaties uit dierentuinen helpen de dieren in het wild te versterken.

Help je mee?

Draag je het natuurbehoudswerk voor de gieren in Afrika ook een warm hart toe en wil je iets doneren? Dat kan op deze pagina!