Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Nederland
Vandaag tot 00:00 uur geopend

Gieren in het nauw

Gieren over de hele wereld raken steeds meer bedreigd. De Afrikaanse witkopgier wordt ernstig bedreigd door onder andere vergiftiging en de medicijnindustrie.

Gif en medicijnen
Gieren zijn inmiddels een massale bijvangst bij vergiftigde karkassen. Deze zijn neergelegd door de bevolking die last heeft van roofdieren als leeuwen. Ook stropers zien liever geen gieren omdat de vogel de plaats delict verraadt door boven het gestroopte dier te cirkelen. Daarnaast worden de gieren gevangen en gedood voor het gebruik van de lichaamsdelen in traditionele medicijnen. Ondanks dat de Afrikaanse witkopgier nog verspreid over zuidelijk en oostelijke Afrika in beschermde gebieden leeft, is de totale populatie in 45 jaar tijd met 96% afgenomen.

Een man biedt een kapgierkop te koop aan op de alternatieve ‘Muthi’ markt in Durban Zuid-Afrika. Photo credit: Charlie Hamilton James

Vliegroutes
Diergaarde Blijdorp ondersteunt daarom een project waarbij men de populatie van de (witkop) gieren monitort in het Gorongosa National Park in Mozambique. Om de dieren te kunnen beschermen is het belangrijk eerst te onderzoeken waar de broedpopulatie zich bevindt. Met behulp van de satellietzenders zijn de vliegroutes zichtbaar en kan je leefgebieden in kaart brengen. Ook identificeert men, met hulp van de lokale bevolking, de broedplaatsen. Deze controleren ook de nestactiviteiten. Daarnaast markeren ze verschillende vogels met ringen en vleugelmerken. Op die manier kan men de populatie evalueren. Men onderzoekt hierbij hoeveel jongen er zijn geboren in een bepaald nest en wat het overlevingspercentage is van de verschillende nesten.

Een witkopgier is zojuist getagt. Gorongosa National Parl Mozambique. Photo credit: Andre Botha