Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Nederland
Vandaag tot 18:00 uur geopend

Gelada's

In de hooggebergten van Ethiopië staat het leefgebied van de gelada’s steeds meer onder druk.

Leefgebied
De afname van het leefgebied komt door de toenemende menselijke populatie en de daaruit volgende landbouw. De grazende gelada’s moeten concurreren met vee en worden verjaagd door boeren. Er is nog weinig bekend over het effect van deze menselijke activiteit op het gedrag, het welzijn en het leefgebied van de gelada’s.

Onderzoek
Diergaarde Blijdorp steunt daarom een langlopend onderzoeksproject in Ethiopië. Door meer te leren over hoe de verstoring van het leefgebied, het gedrag van de gelada’s beïnvloedt, hoopt men de gelada’s beter te beschermen. Daarnaast kunnen we de verzamelde kennis over hun gedrag gebruiken om gelada’s nog beter te kunnen verzorgen in dierentuinen.

Samen met de lokale bevolking
De onderzoekers werken samen met de lokale bevolking. Zo verzamelen ze extra informatie over mens-gelada conflict. Ondertussen creëren ze draagvlak om de gelada’s te beschermen en leggen zij uit hoe de lokale bevolking vredig met de gelada’s kan samenleven.

Verspreiding van andere dieren
De verspreiding van amfibieën en reptielen zegt veel over de kwaliteit van het leefgebied. De onderzoekers brengen ook in kaart hoe dit verandert door de jaren. Hierdoor wordt de invloed van de mens extra duidelijk.