Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Nederland
Vandaag tot 18:00 uur geopend

Green key

Diergaarde Blijdorp heeft een Green Key Goud keurmerk.

Diergaarde Blijdorp werkt al vele jaren aan een duurzame bedrijfsvoering. De zorg voor de natuur is immers onlosmakelijk verbonden met de zorg voor het milieu. Duidelijk zichtbaar zijn de zonnepanelen op het dak van het Oceanium en het duurzame Savannehuis voor de giraffen. Bij de bouw of renovatie van dierverblijven wordt goed gekeken naar isolatie, duurzame materialen en slimme techniek om energie te besparen. Minder zichtbaar zijn de energiebesparende maatregelen op het gebied van o.a. water, verlichting en verwarming die Blijdorp de afgelopen jaren achter de schermen heeft doorgevoerd. Zo is een flink aantal kranen en lampen vervangen, zijn er tussenmeters geplaatst en is de hele dierentuin doorgelicht om een duurzame bedrijfsvoering mogelijk te maken.

De Green Key is een internationaal keurmerk voor bedrijven in de sector vrijetijdsbesteding, die er alles aan doen om het milieu te sparen. Het keurmerk wordt uitgereikt in Brons, Zilver of Goud. Blijdorp is beloond met de hoogste waardering: Goud.

De Diergaarde zal zich in de komende jaren blijven inspannen om haar milieubelasting verder omlaag te krijgen. Het Certificaat Green Key 2023 helpt daarbij omdat de normering elke drie jaar wordt aangescherpt.

Voorbeelden:

  • In Blijdorp hebben we de laatste jaren 1.034 LED lampen aangebracht op 10 verschillende locaties. Daarmee besparen we 30% energie, zo’n 170.650 kWh, net zoveel als normaal in bijna 50 huishoudens aan energie wordt verbruikt en zo’n 38.000 euro per jaar.
  • Er zijn 5 oplaadpalen (2 punten per paal) voor elektrische auto’s geplaatst.
  • We krijgen houtsnippers van de gemeente waardoor het transport is gedaald.
  • Er worden geen chemische schoonmaakmiddelen gebruikt, alleen water en speciale doekjes (behalve in de horeca en in sommige dierverblijven).
  • We voeren MSC-gecertificeerde haring aan de zeeleeuwen.

MVO-verklaring Diergaarde Blijdorp (pdf)

GK LOGO COMPLEET_GOUD