Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Nederland
Vandaag tot 18:00 uur geopend
Bebording in de nieuwe bijenvallei.

biodiversiteit Rotterdam

Samen met Trompenburg Tuinen & Arboretum, Botanische Tuin Afrikaanderwijk, Het Natuurhistorisch, Erasmus University College en Bureau Stadsnatuur vormt Diergaarde Blijdorp het Publieksplatform Biodiversiteit in Rotterdam. Samen gaan we Rotterdammers meer vertellen over biodiversiteit in de stad. En het belang ervan.

Wat is biodiversiteit?

Biodiversiteit omvat de verscheidenheid aan verschillende ecosystemen, de verscheidenheid aan verschillende soorten binnen een ecosysteem en de genetische variatie binnen een soort. Ecosystemen variëren in grootte. De aarde als geheel kan worden gezien als een ecosysteem. Maar ook een boom, een boomholte, regenwouden, savannes, riffen en … steden. Zoals Rotterdam. Al deze systemen hebben echter één ding gemeen; ze zijn super veerkrachtig, maar er is een grens. En als die wordt overschreden, dan is de weg terug heel moeilijk. Zo niet onmogelijk. In ‘ecosysteem Rotterdam’ willen we ver binnen de grenzen blijven. Maar dat vergt heel veel kennis, innovatie en aanpassingen.

Het behoud van de nog aanwezige biodiversiteit is belangrijk om de ecosystemen op de planeet gezond te houden. Ecosystemen bestaan uit allemaal kleine ‘bouwsteentjes’, zoals plant- en diersoorten, maar ook verschillende schimmels en bacteriën. Er moeten genoeg van deze bouwstenen overblijven om de toren overeind te houden. Wanneer er namelijk teveel bouwstenen verdwijnen, kan de gehele toren instorten en dreigen we ecosystemen te verliezen.

Ecosystemen leveren ons belangrijke diensten, zoals schone lucht, fris water, goede bodemkwaliteit en de bestuiving van gewassen. Gezonde ecosystemen helpen ons dus om klimaatverandering te bestrijden en garanderen onze voedselvoorziening.

Om de natuur en biodiversiteit te behouden, steunt Diergaarde Blijdorp al jarenlang verschillende natuurbehouds-initiatieven.


Ecosysteem Rotterdam

Rotterdam groeit. Tussen nu en 2040 zullen er 50.000 huizen worden gebouwd om de groeiende bevolking te kunnen huisvesten. Maar met bouwen alleen ben je er niet. In deze huizen gaan mensen wonen die voedsel nodig hebben, werk, welvaart en welzijn. Deze huizen verstoren het huidige ecosysteem. Een ecosysteem waar stenen structuren een wezenlijk onderdeel van zijn. Tegenover deze toenemende stenen structuren is een toename aan levende organisme nodig. Planten en dieren die ervoor zorgen dat het stedelijke ecosysteem weer in evenwicht komt. We kunnen gerust stellen dat het bevorderen van biodiversiteit in de stad, van levensbelang is als tegenwicht voor de verstenende stad. En ook voor de activiteiten in de Rotterdamse haven, een van de fundamenten onder de Nederlandse economie.

Publieksplatform Biodiversiteit Rotterdam

Tot zover de (stads)ecosystemen in een notendop. Om Nederlanders in het algemeen en Rotterdammers in het bijzonder meer te vertellen over dit onderwerp en het belang van biodiversiteit voor een stad als Rotterdam te benadrukken, slaan bovengenoemde partijen de handen ineen.

In 2021 zullen activiteiten voor jong en oud worden georganiseerd. Klik hier voor de agenda >

Luister ook naar onze podcast over stoepplantjes in jouw tuin of straat. Die zijn hartstikke goed voor de natuur >