Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Nederland
Vandaag tot 18:00 uur geopend
silentforest vogel in kooitje in Azie

Bedreigde zangvogels

De alarmbellen luiden voor veel zangvogels in Zuidoost-Azië. Jaarlijks worden er miljoenen vogels gevangen om gebruikt te worden als huisdier, statussymbool, voedsel en zangwedstrijden.

Campagne voor de Aziatische zangvogels

De internationale handel verdient veel geld aan vogels als de geelkeelgaailijster, Balispreeuw, Irena buulbuul en rijstvogel. Met de campagne ‘Silent Forest’ willen dierentuinen in Europa aandacht vragen voor het steeds stiller worden van het woud in Azië.

Cikananga Conservation Breeding Centre

Diergaarde Blijdorp maakt zich ook sterk voor bedreigde zangvogels. Zo ondersteunen wij het Cikananga Conservation Breeding Centre (CCBC) in West-Java. Dit is een natuurbehoudscentrum voor bedreigde zangvogels uit Java, en is onderdeel van het Silent Forest project. Met behulp van populatiemanagement programma’s zetten zij zich in om de populaties van bedreigde vogels te vergroten en de genetische diversiteit zo hoog mogelijk te houden. Ze boeken succes met hun populatiemanagement programma’s, mede door samenwerking met verschillende dierentuinen. Met deze samenwerking heeft het CCBC hun kennis weten uit te breiden op het gebied van het houden en verzorgen van de vogels, door gebruik te maken van de expertise van vogel-verzorgers uit Europese dierentuinen.

Natuureducatie

CCBC zet zich in om de lokale gemeenschap te betrekken, door middel van het geven van natuureducatie. Hierbij worden niet alleen scholen, maar ook lokale belanghebbende organisaties betrokken bij de bescherming van het leefgebied van de vogels.  Men maakt hen duidelijk wat het belang is van behoud van de natuur en de dieren in hun omgeving. De doelstellingen van CCBC zijn om een natuureducatie programma voor scholen en gemeenschappen te ontwikkelen, en zich daarmee te vestigen als kenniscentrum. Zo hopen zij hun kennis te kunnen delen met de bevolking.

Herintroducties

In de toekomst hoopt het Cikananga Conservation Breeding Centre om de internationale samenwerking te vergroten, om zo ook de aantallen van bedreigde zangvogels in dierentuinen te laten toenemen. Zo kan er een reserve populatie behouden worden meteen hoge genetische diversiteit, om te overleving van de soorten in de toekomst te garanderen. Ook hopen zij ook op korte termijn vogels te kunnen herintroduceren in het wild.

Meer informatie over het Cikananga Conservation Breeding Centre en de Silent Forest campagne vind je op: Silent Forest Cikananga