Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Nederland
Vandaag tot 18:00 uur geopend
silentforest vogel in kooitje in Azie

Bedreigde zangvogels

De alarmbellen luiden voor veel zangvogels in Zuidoost-Azië. Jaarlijks worden er miljoenen vogels gevangen om gebruikt te worden als huisdier, statussymbool, voedsel en zangwedstrijden.

Campagne voor de Aziatische zangvogels
De internationale handel verdient veel geld aan vogels als de geelkeelgaailijster, Balispreeuw, Irena buulbuul en rijstvogel. Met de campagne ‘Silent Forest’ willen dierentuinen in Europa aandacht vragen voor het steeds stiller worden van het woud in Azië.

Diergaarde Blijdorp maakt zich ook sterk voor bedreigde Aziatische zangvogels. We ondersteunen verschillende natuurbehoudsprojecten om de vogels weer te laten terugkeren en zingen in de natuur.

Fokprogramma’s
Zo ondersteunen we fokprogramma’s in Oost-Java en Noord-Sumatra van de meest bedreigde vogels. Dit zijn bijvoorbeeld de geelkruinbuulbuul en de zwartwitte lijstergaai. Daarbij krijgt de lokale bevolking voorlichting over het belang van het beschermen van de vogels.
Op Indonesisch eiland Nias roept men de bevolking op hun niasbeo ter beschikking te stellen voor het fokprogramma omdat er bijna geen wilde exemplaren meer zijn. Ook voeren zij campagne om de vogel symbool voor het eiland te maken. Intussen maakt men een gebied geschikt voor het terugplaatsen van de vogels.

Zangwedstrijden
Men betrekt de nationale vereniging die wedstrijden met de zangvogels organiseert actief bij de campagne. Uiteindelijke doel is natuurlijk dat ze geen wedstrijden meer houden. Een eiland voor de westkust van Sumatra wordt strikt geheim gehouden omdat het een toevluchtsoord is voor de laatste bedreigde vogels zoals de shamalijster. Het belangrijkste doel is het beschermen van het eiland door rangers tegen stropers en handelaren.

Herintroducties
Op West-Java doet men tellingen naar bedreigde zangvogels en onderzoekt men of het woud nog geschikt is voor herintroducties.
De sneeuwwitte Balispreeuw is ernstig bedreigd. Op Bali voert men campagne om gevangen vogels weer te vrij te laten. Deze vogels worden gemonitord en men ondersteunt studenten om verder onderzoek naar deze vogels uit te voeren.
Meer informatie over deze natuurbehoudsprojecten vind je op Silent Forest projecten