Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Nederland
Vandaag tot 18:00 uur geopend

Bedreigde witkruinmangabeys

Witkruinmagabeys zijn bedreigde primaten die voornamelijk leven in de dichte, moerasachtige bossen die zich uitstrekken van Sierra Leone tot de grens tussen Ghana en Togo. Dit gebied is door IUCN uitgeroepen als één van de 25 belangrijkste biodiversiteithotspots. Hier leven een groot aantal bedreigde apen waaronder dus de witkruinmangabey.

Bedreigingen

Ontbossing is één van de grootste bedreigingen voor de mangabey. Houtkap, niet duurzame teelt van oliepalm en cacaobomen en illegale mijnbouw hebben er voor gezorgd dat er nog slechts 15% van het oorspronkelijke regenwoud over is. Illegale houtkap is de belangrijkste bedreiging voor de bossen. Enerzijds verwijderen legale bedrijven meer bomen dan hun vastgestelde quotum en dan zijn er ook nog illegale bedrijven die alles kappen wat ze maar kunnen. De sterke terugloop in populaties mangabeys zijn tevens te danken aan de jacht op bush meat.

Natuurbescherming

West African Primate Conservation Action (WAPCA) is een NGO die de primaten van West Afrika wil behouden en beschermen. Dit doen zij door empowerment van de gemeenschap, herbebossing, onderzoek, educatie en het fokken met de apen.

Empowerment van de gemeenschap

De lokale bevolking in West-Afrika is afhankelijk van de hulpbronnen uit het regenwoud. Daarom is het effectief hen ook te betrekken bij het monitoren en het beschermen van hun natuur. WAPCA werkt met 12 gemeenschappen die rond het Kwabre Forest leven. Dit woud ligt in het Zuidwesten van Ghana (2.500 ha) en Tanoe in Zuidoosten van de Ivoorkust (12.000 ha). WAPCA wil dit gebied ontwikkelen tot een zogenaamde CREMA (Conservation Resource Management Area). Het CREMA-gebied wordt beheerd op basis van wetten, statuten en een plan voor het beheer van natuurlijke hulpbronnen. WAPCA faciliteert de gemeenschap met de kennis, vaardigheden en economische prikkels om het gebied te beheren op een dusdanige manier dat het de natuurlijke ecosysteemprocessen ondersteunt. Als de mensen eenmaal opgeleid zijn tot boswachters kunnen ze het gebied beheren volgens de regels van de CREMA. Het geeft hen de autoriteit om in te grijpen bij confrontatie met illegale mijnbouw, stropers en houtkappers.

Grensoverschrijdend

Het reservaat is voor een deel grensoverschrijdend in het gebied waar Ghana en de Ivoorkust gescheiden worden door de Tanoé rivier. Zodra daders de grens over waren kon men niets meer beginnen. Het beschermen van dit grensgebied is extra moeilijk en daarom is er een speciaal project voor opgezet. Dankzij de samenwerking tussen verschillende organisaties uit beide landen worden er nu gezamenlijke patrouilles gehouden. Dit leidde tot de inbeslagname van 300 houten planken en vijf kettingzagen.

Duurzame hulpbronnen

Door samen te werken met een bedrijf in de buurt van het reservaat die biologische kokosnootolie maakt worden er banen gecreëerd en is men minder afhankelijk van de hulpbronnen uit het bos. Hetzelfde geldt voor een aantal boeren die biologische cacao telen.

Zaden uit het woud

Het Kwabre reservaat bevat unieke plantsoorten. Om verwoeste gebieden weer te voorzien van de juiste beplanting wordt op een duurzame manier zaad geoogst in het woud zelf. Hierdoor blijft de juiste biodiversiteit van dit unieke ecosysteem behouden. Natuurlijk wordt er ook gekeken naar welke bomen de primaten juist nodig hebben. Van de 20.000 bomen die zijn gekweekt, is een deel gebruikt om te plaatsen vlakbij de dorpen zodat er later van geoogst kan worden in plaats van uit het bos. Het andere deel is gebruikt om verwoeste gebieden te herstellen.

Het versterken van de populatie

In 2005 bouwde WAPCA een Endangered Primate Breeding Centre (EPBC) op het terrein van de Accra Zoo. Deze faciliteit wordt beheerd door WAPCA, in nauwe samenwerking met de Wildlife Division en de manager van de Accra Zoo. Voor het fokken met de verschillende (ernstig) bedreigde apen is er nauw contact met verschillende dierentuinen uit Europa. Hiermee wordt kennis uitgewisseld zodat de fokresultaten genetisch zuiver zijn en diversiteit verzekerd is.

Educatie

Natuureducatie is een belangrijk aspect om de een positieve houding ten opzichte van de natuur te realiseren bij de gemeenschappen. Door de gemeenschappen voor te lichten en te betrekken bij de bescherming van de natuur wordt al veel bereikt. Een breder publiek wordt bereikt met natuurbehoudsfilms en een radioprogramma. WAPCA geeft ook presentaties op scholen. De viering van Mangabey Awareness Day is een mooie gelegenheid aandacht te vragen voor dit mooie dier.

Ons logo te zien in West-Afrika.