Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Nederland
Vandaag tot 18:00 uur geopend
pasgeboren kuifmakaak en familie

Bedreigde kuifmakaken

Blijdorp steunt het project ‘Selamatkan Yaki‘ in Indonesië. Dit programma richt zich op het behoud van een wilde populatie, ernstig bedreigde zwarte kuifmakaken.

Een belangrijke doelstelling van het natuurbehoudsprogramma is het beperken van de handel in wilde dieren. Door voorlichting over de kuifmakaken willen ze de verkoop van bushmeat op de 10 belangrijkste markten in Noord-Sulawesi volledig stop te zetten.

Om deze boodschap over te brengen is men een partnership aangegaan met het grootste kerkgenootschap.
Social media wordt succesvol ingezet om veel mensen te bereiken en een gedragsverandering te realiseren. Door deelname aan verschillende evenementen met een informatiestand wil men zo veel mogelijk mensen informeren. Deze stand wordt ook ingezet op traditionele markten. Men doet geregeld onderzoek naar de houding van mensen ten aanzien van de natuur en de makaken in het bijzonder.

    
Informatiestand