Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Vandaag tot 17:00 uur geopend

Energie

Waar mogelijk wekt Blijdorp zelf energie op (zonnepanelen) of gebruikt afval zoals in de houtsnipperkachel.

LED-verlichting

Blijdorp is een voorloper op het introduceren van LED-verlichting binnen de dierentuinwereld. Daarom doen we ook mee aan het Illuminate-project: een EU project waaraan een 7-tal instellingen meedoen in 6 Europese landen. Dit project liep van februari 2012 tot augustus 2014 en had twee doelen:

  1. De beleving van LED verlichting onder verschillende omstandigheden
  2. Besparing van energie en kosten

Op 10 verschillende locaties is de traditionele verlichting vervangen, het gaat om ruim 1000 lampen. Hiermee bespaart Blijdorp op jaarbasis net zoveel als normaal in bijna 50 huishoudens aan energie wordt verbruikt (170.000 kWh) en zo’n 40.000 euro. Dit is een voorbeeld waarbij Blijdorp duurzamer wordt en geld bespaart. Klik op het Illuminate-logo voor meer informatie over de doelstellingen en de partners van dit project.

logoIlluminate

Zonnepanelen

Sunport Oceanium dak zonnepanelen zonnepaneel
Sinds januari 2004 prijkt een grote zonne-energiecentrale op het dak van het Oceanium, de grootste zonne-energiecentrale van Nederland binnen de bebouwde kom. Het is een echte blikvanger vanaf de Stadhoudersweg. Het dak is voorzien van 3.400 zonnepanelen, die voldoende elektriciteit kunnen opwekken voor gemiddeld ruim 100 huishoudens. In een dierentuin draait natuurlijk alles om de dieren en daarom wordt de zonne-energie direct toegepast in het Oceanium om het verblijf van de pinguïns te koelen. Omdat het project zichtbaar is in de directe omgeving, heeft het ook een belangrijke educatieve functie. Op twee plekken in de tuin wordt aandacht besteed aan de toepassing van de zonnepanelen.

Houtsnipperkachel

houtsnipperkachelhoutsnipperspersbijeenkomst
De krokodillen van Blijdorp zitten er warmpjes bij dankzij de houtsnipperkachel die naast de krokodillenrivier is ondergebracht. In plaats van fossiele brandstoffen verbruikt deze cv-ketel houtsnippers. Dat is beter voor het milieu. De ketel werkt volledig automatisch. Een beweegbare slurf tast de opslagruimte met houtsnippers af en transporteert ze via een trechter naar de ketel. De kachel heeft een vermogen van 350 kilowatt en verstookt circa 1500 m3 houtsnippers per jaar. Dit komt ongeveer overeen met een gemiddeld energieverbruik van 90 huishoudens (108.000 m3 gas). Zo bespaart Blijdorp dus heel wat fossiele brandstof!

Elektrische auto’s

electrisch oplaad plaats voor  de auto's
Op de Dag van de Duurzaamheid (10-10-2013) kreeg Blijdorp twee elektrische auto’s in bruikleen van Eneco. Deze dag is bedoeld om activiteiten te organiseren die duurzaam leven stimuleren. De auto’s zijn zogeheten i-MiEV’s, dat staat voor Mitsubishi innovative Electric Vehicle. Met zo’n autootje kun je wel 150 km rijden voor de accu leeg is. De kosten zijn maar 0,025 €/km en er is geen CO2 uitstoot. Eneco en Blijdorp werken al jaren samen op het gebied van groene energie zoals ook bij de realisatie van het zonnepanelendak.